University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Fasiliteitebestuur

Kontakbesonderhede


Direkteur: Prof Susan Adendorff

Telefoon: (012) 420 4278
E-pos: susan.adendorff@up.ac.za
 

Sekretaresse: Me Mariana Oosthuizen

Telefoon: (012) 420 2159
E-pos: mariana.oosthuizen@up.ac.za
 

Beplanning en Administrasie - Personeel

Projekbestuur - Personeel

Instandhouding en Bedryf - Personeel

Kampusdienste - Personeel


Belangrike Skakels

Eenstopdiens
eenstop@up.ac.za   (012) 420 2244