University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Dramadepartement

Algemene vrae

Gemaklik met mediategnologieë

1. Wat leer ek in Drama? 

Die Dramaprogram het vier fokusareas naamlik: 
Toneelkunde (spel, regie, stem, dans/beweging, sang, choreografie, ontwerp);

Uitvoerende kunste-bestuur (loopbaanbestuur, entrepeneursvaardighede, verhoogbestuur, projekbestuur, basiese finansiële bestuur);

Toegepaste drama/teater (gemeenskapsteater, opvoedkundige drama.teater, teater vir ontwikkeling, "playmaking", om drama/teater as onderrigmetodologieë te gebruik);

Optrede en media (kameraspel, radio, skryf vir film en die verhoog, redigering, klank- en beligtingsontwerp, digitale rolprentvervaardiging).

Alle kursusse het praktiese sowel as teoretiese komponente.

2. Wat is die vereistes vir toelating tot die Dramagraad?
'n Seniorsertifikaat met endossement; 'n TPT-telling van 30; Afrikaans of Engels Hoër- of Standaardgraad met minstens 'n 3 (40%-49%); 'n suksesvolle oudisie. 

3. Wanneer is die oudisies en hoe berei ek my voor?
Nadat jy toelating tot UP gekry het, sal die Dramadepartement Dramastudente skriftelik van die nodige inligting voorsien. Oudisies vind plaas in Augustus vir toelating in die volgende jaar.
Raadpleeg asb die keuringskriteria.

4. Waar doen ek vir die kursus aansoek?
By die Kliëntedienssentrum.

5. Wanneer sluit die aansoeke? 
Aansoeke sluit einde Junie.

6. Wat kos die kursus?
Skakel asseblief die Kliëntedienssentrum.

7. Is daar enige spesiale reëlings rakende verblyf wanneer mens Drama studeer?

Wanneer aansoek gedoen word vir akkommodasie in 'n koshuis moet daar aangedui word dat verblyf op die Hoofkampus verkieslik is vir Dramastudente. Dit is wenslik dat dramastudente na-aan kampus woon aangesien studente gereeld lang ure en tot laat op kampus besig is.

8. Waar kan ek inligting oor beurse kry?
Skakel asseblief die Kliëntedienssentrum.

Dramastudente het pret terwyl hulle leer in die radio-ateljee.