University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Dramadepartement

Om die kans te waag, om rigting te gee...

Deur Chris Broodryk

Gelaai op 04 Mei 2012

Kyle de Boer is die choreograaf van Some You Can SeeÖ Others Not At All, wat deel uitmaak van die DETOURS Fisiese Teater- en Dansprojek wat aangebied word deur die Dramadepartement van die Universiteit Witwatersrand.

SOME YOU CAN SEE… OTHERS NOT AT ALL
16 – 19 Mei 2012, WITS Downstairs-teater
1 –2 Junie 2012, Maskerteater

Some You Can See… Others Not At All is geïnspireer deur die werk van Merce Cunningham. Cunningham se werk het geëksperimenteer met choreografiese struktuur en prosesse van betekenis, deur gebruik te maak van wat hy “toevallilge meganismes” (“chance mechanisms”) noem. Cunningham sou byvoorbeeld choreografiese werke ontwikkel en dan, tydens die opvoering van die werk, die werk, sowel as die akteurs onderwerp aan verskillende “toevallige” stimuli. Soms sou die gehoor die struktuur van die werk dikteer, of voorstel dat rekwisiete op die verhoog geplaas word wat die dansers dan in hulle optrede inkorporeer.

Some You Can See… Others Not At All verbind hom tot toevallige “meganismes” in die verkenning van temas van ruimte, insluiting, uitsluiting, kulturele en rasse betekenisse, asook persoonlike verhoudings. Die produksie handel oor ruimte, oor hoe ons mure/diskoerse bou en poog om ruimte en tyd met hierdie strukture/diskoerse vas te vang; oor verhoudings tussen liggame binne Suid-Afrikaanse ruimtes; verhoudings tussen die verskillende akteurs en die kulturele betekenisgewers wat hulle beliggaam, asook die verhouding van die waarnemer/gehoor tot die ruimte en akteurBookmark this page: