University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Voornemende studente

Jaarboek inligting 2011


Sien die jaarboek argiewe

Algemene Inligting

Algemene Regulasies en Reëls 2011 (495KB)

UP Feitegids 2012 (790KB)
Finansiële Inligting 2011 (707KB)

Fakulteit Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (1 216KB)

Fakulteit Opvoedkunde

Opvoedkunde Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (1463KB)

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & Inligtingtegnologie

Ingenieurswese Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (2 079KB)
Bou-omgewing Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (943KB)
Inligtingtegnologie Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (1 100KB)

Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Jaarboek 2011 - Deel 1 (1 900KB)
Jaarboek 2011 - Deel 2  (Alfabetiese lys van modules) (2 784KB)

Fakulteit Geesteswetenskappe

Jaarboek 2011 - Voorgraads (1 844KB)
Jaarboek 2011 - Nagraads (1 916KB)

Fakulteit Regsgeleerdheid

Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (846KB)

Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

Jaarboek 2011 - Voorgraads Deel 1 (2 874KB)
Jaarboek 2011 - Voorgraads Deel 2  (1 195KB)
Jaarboek 2011 - Nagraads (Slegs beskikbaar in Engels) (1 623KB)

Fakulteit Teologie

Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (1 062KB)

Fakulteit Veeartsenykunde

Jaarboek 2011 - Voor- en Nagraads (Slegs beskikbaar in Engels) (1 062KB)