University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Pediatrie en Kindergesondheid

Witbank Hospitaal

Departement Pediatrie 

Witbank Hospitaal Departement Pediatrie was in 1997 begin as deel van ‘n formele gesamentlike vennootskap tussen die Universiteit van Pretoria en die Mpumalanga Provinsiale Departement van Gesondheid met die doel om ‘n spesiale verwysingsdiens aan die provinsie en plaaslik-gebasseerde opleidingsetels te verskaf vir voor- en nagraadse mediese studente van die Universiteit van Pretoria.

Die Departement Pediatrie van die Universiteit van Pretoria by die Witbank Hospitaal satellietkampus is een van die drie onderrig hospitale vir voor- en nagraadse mediese professionele opleiding van die Skool vir Geneeskunde van die Universiteit van Pretoria. Die Pediatriese Afdeling by Witbank Hospitaal het 'n 10 bed Neonatale Intensiewe Sorg (5 ventilators) / Hoësorg-eenheid (5 nCPAP eenhede), met 'n bykomende 2-3 beddens vir pediatriese intensiewe sorg as deel van 'n aparte Algemene Iintensief. Die Pediatriese sale bestaan uit 'n 14 bed Kortveblyf /Hoësorg Eenheid (vir akute sorg en monitering van kritieke pasiënte),'n 26 bed binnepasiënt-eenheid en 20 beddens lae-geboortegewig neonatale eenheid (insluitend 6 KMS beddens). Pediatriese buitepasiënt-klinieke bestaan uit die daaglikse algemene pediatriese klinieke, en spesialis verwysingsklinieke vir chroniese siektes soos MIV, diabetes, asma, epilepsie, hoë-risiko neonatale sorg en genetika klinieke. Die Pediatriese Afdeling het 1 voltydse pediatriese konsultant en 3 deeltydse konsultante, wat twee keer per dag konsultant saalrondtes doen en 24-uur diensondersteuning en toesig bied. Dit is 'n geakkrediteerde opleidingsentrum vir voor- en nagraadse opleiding vir voor- en nagraadse mediese studente in Pediatrie vir die Universiteit van Pretoria. Dit dien as die hoof spesialis verwysings- en uitreikondersteuningsdiens vir die hele Mpumalanga Provinsie, wat insluit 25 verwysende provinsiale hospitale vir 'n geskatte bevolking van 3,5 miljoen mense.

Dr Edeani is waarnemende departementshoof van die departement. Hy word bygestaan deur 3 sessie pediaters, 4 voltydse mediese beamptes, 2-3 gemeenskapsdiens dokters en twee kliniese assistente van die Universiteit van Pretoria wat elke 4 maande roteer. Vyf intern dokters is ook deel van die span wat elke 4 maande roteer.

Me Roset Abrie verskaf sekretariële en administratiewe ondersteuning aan konsultante, mediese beamptes, kliniese assistente, interns en studente in die Pediatriese Afdeling.

Bron: Witbank Hospitaal

Akademies

  1. Voorgraadse opleiding: fokus op IMCI en Noodgevalle "Triage" van kinders - vir alle mediese studente in die 2de en 4de jaar van studie, en weer vir finale jaar mediese studente wat by Witbank Hospitaal roteer.
  2. Nagraadse opleiding: fokus op plaaslike Pediatrie vir Pediatrie kliniese assistente by Witbank, insluitende oudit, uitreikaksies en kwaliteitsverbetering.
  3. Spesialisiasieveld: Plaaslike pediatriese diensontwikkeling an ondersteuning.

Studente Opleiding

GPS Koördinate

Koördinate: 25°45'47"S   28°5'24"O

Google Kaart