University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Pediatrie en Kindergesondheid

Pediatrie UPdate 2012 het alle verwagtinge oortref

Deur Philip Snyman

Gelaai op 22 Maart 2012

Prof Robin Green in gesprek met Charles Feldman. (Foto: Philip Snyman)
Prof Robin Green in gesprek met Charles Feldman. (Foto: Philip Snyman)

Die Pediatrie UPdate van 2012 het uitgeloop op iets baie spesiaal en het alle verwagtinge hierdie jaar oortref.

Ons het verseker by ‘n kruispad uitgekom ten opsigte van die grootte en die ondersteuning van almal, afgevaardigdes en borge ingesluit. Die groeiende getal afgevaardigdes, sowel as borge beloof groot dinge vir die toekoms. Die Pediatriese Intensiewe Sorg Werkswinkel was in werklikheid byna twee keer oorvol-ingeskryf, wat die behoefte vir sulke byeenkomste in ons streek aandui. Afgevaardigdes het van oor die hele land gekom met sommige van so ver as Kanada!

Prof Robin Green, hoof van die Departement Pediatrie aan UP, het genoem dat die gehalte van die voorleggings, dié van baie oorsese funksies wat hy bygewoon het oor die jare, geëwenaar en oortref het. Afgesien van Prof Savvas Andronikou en Prof Prakash Jeena, het baie ander plaaslike vakkenners hulle kundigheid met ons gedeel.

Ons is werklik dankbaar vir die ongekende ondersteuning en hoop dat ons kan reken op almal se deelname aan volgende jaar se byeenkoms.

Artikels is beskikbaar vir aflaai op ons webwerf.
Taalversorger: Philip Snyman
Bookmark this page: