University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

 

UP se vroue in wetenskap onderskei hulleself

Die Departement van Wetenskap en Tegnologie het drie UP-akademici tydens ‘n gala-geleentheid in Augustus vereer met 2010 Vroue in Wetenskap-toekennings. Prof Stella Nkomo het die toekenning vir Uitnemende Vroue-akademikus in die Sosiale of Geesteswetenskappe ontvang, met prof Erika de Wet in die tweede plek in dié kategorie. Prof Susan Nicolson was tweede in die kategorie Lewenswetenskappe.

Prof Stella Nkomo is ’n professor in die Department Menslike Hulpbronbestuur aan UP, en het ‘n B-gradering van die NRF. Haar hoogs aangeskrewe en internasionaal erkende werk oor ras, geslag en die bestuur van diversiteit, het in verskeie vaktydskrifte verskyn en bevat nuwe insigte uit ‘n dinamiese Suid-Afrikaanse perspektief. Sy is die ontvanger van verskeie toekennings, insluitende die Sage-toekenning van die Geslags- en Diversiteitsafdeling van die VSA Akademie vir Bestuur.

Prof Erika de Wet is professor van grondwetlike reg en waarnemende departementshoof aan die Universiteit van Amsterdam. Sy het ‘n B-gradering van die NRF en het gedien as buitengewone professor aan die Universiteit van Noordwes van 2004 tot 2009. Sy beklee ‘n soortgelyke posisie aan UP vanaf 2008. Sy is ‘n internasionaal erkende leier op haar gebied, en haar boek, The Chapter 7 Powers of the United Nations Security Council, word wyd aangehaal in internasionale howe.

Prof Susan Nicolson is departementshoof en professor in die Departement Dierkunde en Entomologie aan UP. Sy het ‘n B-gradering van die NRF en het ‘n baie groot bydrae gelewer in twee hoofdissiplines van die biologiese wetenskappe, naamlik die uitskeidingsfisiologie van insekte en nektarvoeding van suikerbekkies en sonvoëls. Prof Nicolson het al meer as 120 artikels gepubliseer en twee boeke geskryf.

Prof. Stella Nkomo and the dean, Prof Carolina Koornhof

Prof Stella Nkomo en prof Carolina Koornhof, dekaan.