University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Verteenwoordigende Studenteraad

Nuwe Internetkostemodel

Deur IT

Gelaai op 18 April 2012'n Nuwe kostemodel vir Internetverbruik is goedgekeur en sal ĒgratisĒ onbeperkte Internetbandwydte aan alle personeel en nagraadse studente beskikbaar stel.

'n Nuwe kostemodel vir Internetverbruik is goedgekeur en sal ”gratis” onbeperkte Internetbandwydte aan alle personeel en nagraadse studente beskikbaar stel.
 
Die model sal onmiddellik in werking tree en is moontlik gemaak deur ‘n toename in bandwydte en ‘n gepaardgaande vermindering in koste oor die laaste paar jaar. Die nuwe model word as ‘n groot verbetering op die vorige bedeling beskou, aangesien dit ‘n beperking uit die weg ruim en akademiese produktiwiteit behoort te verhoog. Internetverbruik sal steeds gemonitor word, maar sal voortaan as ‘n oorhoofse koste in die Universiteit hanteer word.
 
Voorgraadse studente sal ook ‘n drasties verhoogde gratis aflaaikwota van 400 Megagrepe per maand of 4,8 Gigagrepe per jaar ontvang. Die huidige kwota is 400 Megagrepe per jaar. Wanneer studente hulle kwotas bereik, sal hulle addisionele aflaaikapasiteit teen die heersende tariewe op daardie tyd kan aankoop soos wat tans die gebruik is. Die verwagting is egter dat hierdie kwota vir die meerderheid voorgraadse Internetgebruikers op UP kampusse en koshuise voldoende sal wees. Dit sal steeds vir voorgraadse studente moontlik wees om hulle kwotas te bestuur deur gebruik te maak van gratis aflaaityd tussen middernag en 6 vm.
 
Alle finansiële transaksies wat aangegaan is deur personeel en studente om verhoogde Internet bandwydte te bekom tussen 1 Januarie 2012 en 31 Maart 2012, sal omgekeer word. Vanaf 2013 en verder sal die totale begrote bedrag vir die aankoop van Internetbandwydte toegewys word aan Inligtingtegnologiediens. Fakulteite en Steundienste sal nie meer Internettoewysings in hulle bedryfsbegrotings ontvang nie, aangesien Internetkosteverhaling nie meer sal plaasvind nie.

Met vriendelike groete
Dr Jakkie Pretorius
Direkteur Inligtingtegnologiediens


Bookmark this page: