University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

Voordele en die Rol van Alumni

Seggenskap in UP-sake

Alumni wys vier Konvokasieverteenwordigers aan om op die Universiteitsraad te dien en bied so inspraak aan alumni in die doen en late van hul Alma Mater.

Jou kwalifikasie en die erkenning wat dit in die mark en in jou beroep geniet, is vir jou kosbaar. Deur jou Alumni-inspraak het jy die geleentheid om te verseker dat UP dié standaarde waaraan jy gewoond is, behou. Deur op hoogte van die Universiteit se bedrywighede te bly en jou inspraak in Universiteitsaangeleenthede te gebruik, kan jy verseker dat jou UP-kwalifikasie gesog in die mark bly.

Alumnibetrokkenheid het ook ander voordele soos (voorwaardes en regulasies is van toepassing):                                                                               

Lede van die  Alma Materfonds geniet bykomende voordele soos gratis toegang tot die UP Biblioteek en afslag op aankope by Bookmark op kampus. 

Die Rol van Alumni    

UP se alumni is die sleutelprodukte van die instelling en die belangrikste openbaring van UP se uitnemendheid.  Ons alumni laat hulle merk wêreldwyd en en só word die Universiteit van Pretoria ook erken.  

Ons graduandi lewer 'n onskatbare bydrae om Tukkies eerstehands plaaslik en oorsee te bemark.  Die Universiteit wil met sy alumni, as baie belangrike belangegroep, op 'n deurlopende grondslag skakel. Jou volgehoue betrokkenheid help Tukkies om 'n universiteit van uitnemendheid te bly.  As lid van die alumnikorps kan jy jou Alma Mater op die volgende maniere ondersteun:

  • As ambassadeur vir UP;
  • Deur u deelname in die bestuur UP deur die Konvokasieverteenwoordigers op die UP-raad asook deur die TuksAlumni-raad;
  • Deur te help met die werwing van nuwe studente;
  • Deur mentorskappe en loopbaanleiding vir huidige studente en jong alumni;
  • Deur netwerke;
  • Deur te help met die mobilisering van hulpbronne;
  • Deur u tyd, moeite, kundigheid, finansies en ander hulpbronne aan UP te skenk;
  • Deur u volgehoue algemene ondersteuning van die Universiteit.Die vriendelike TuksAlumni-personeel