University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Bevordering: Fondswerwing

Beplande skenkings en erflatings

Beplande skenkings

Die beplande skenkings is toekomstige skenkings van versekerings- en uitkeerpolisse, eiendom en ander waardevolle bates.

Erflatings

Jy kan UP ondersteun met ’n erflating in jou testament. Party mense het byvoorbeeld besluit om ’n beurs te stig ter herinnering aan ’n kind, ouer of huweliksmaat, of selfs in hul eie naam.

Klik hier om die erflatingsbrosjure te sien.