University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Bevordering: Fondswerwing

Borgskappe

Gebruik jou bemarkingsbegroting om jou teikengehoor te bereik én jou korporatiewe maatskaplike beleggingsverpligtinge na te kom.

Vir meer inligting oor borgskappe, kontak die Departement Institusionele Bevordering by                      +27 (12) 420 3361 of epos.