University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Bevordering: Fondswerwing

Skenkings om gemeenskappe te versterk

UP se academici ontwikkel modules waarmee studente hul professionele vaardighede kan ontwikkel en kritieke dienste lewer.

Kontak Linda van Wyk vir meer inligting.