University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Bevordering: Fondswerwing

Voordele vir maatskappye

  • Verkry SEB-punte.
  • Verminder moontlik u belastingpligte.
  • Vergroot markbewustheid onder UP se studente, alumni en adademici – ’n invloedryke teikengehoor!
  • Verbeter u korporatiewe sosiale burgerskap.
  • Sinkroniseer u navorsing en ontwikkeling met ons huidige navorsingsprogramme.
  • Bereik doelwitte vir sakbedrywighede en Korporatiewe Gemeenskapsbelegging (KGB).
  • Werf talentvolle professionele personeel.
  • Verbetering u menslike hulpbron-inisiatiewe soos hulp aan personeel en vrywilligerprogramme.