University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Aankondigings

Kragonderbreking: Prinshofkampus (Noord)
Facilities Management
Gelaai op 20 Nov 2014

Gebou betrokke: Olympuskoshuis
Datum en tyd: Maandag 8 Desember 2014 van 08:00 tot 12:00


[Lees Meer]

Nuwe UP Webwerf: MyTUKS Inteken
CSC / KDS
Gelaai op 19 Nov 2014

Die intekenskakel na die UP Portaal (vir personeel, studente, aansoekers, alumni en gaste) sal vanaf die 21ste November, wanneer die nuwe webwerf van die Universiteit in werking tree, bekend staan as "MyTUKS Inteken". Hierdie skakel sal in die heel boonste ry navigasieskakels verskyn. Sien asseblief die gedeeltelike skerm-afdruk hieronder.

[Lees Meer]

Kennisgewing: Straatsluiting
Facilities Management
Gelaai op 23 Oct 2014

Kampus: Hatfield
Gebied: Burnettstraat
Datum: Vrydag 24 Oktober - Vrydag 12 Desember 2014

[Lees Meer]

NUWE AANSOEKE EN HERNUWING VAN KONTRAKTEURSKAARTE 2015
Security Services
Gelaai op 21 Oct 2014

Neem asseblief kennis van die reŽlings vir die hernuwing van alle kontrakteurskaarte vir 2015. Kaarte wat nie tussen die einde van 2014 en Januarie 2015 hernu is nie, sal outomaties gedeaktiveer word op die stelsel en vanaf Februarie 2015 sal toegang tot die kampus nie meer moontlik wees nie.

[Lees Meer]

 
«Besigtig Argiewe  |   Subscribe to 's news feed