University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Aankondigings

Kragonderbreking: Prinshofkampus (Noord)
Facilities Management
Gelaai op 20 Nov 2014

Gebou betrokke: Olympuskoshuis
Datum en tyd: Maandag 8 Desember 2014 van 08:00 tot 12:00


[Lees Meer]

Nuwe UP Webwerf: MyTUKS Inteken
CSC / KDS
Gelaai op 19 Nov 2014

Die intekenskakel na die UP Portaal (vir personeel, studente, aansoekers, alumni en gaste) sal vanaf die 21ste November, wanneer die nuwe webwerf van die Universiteit in werking tree, bekend staan as "MyTUKS Inteken". Hierdie skakel sal in die heel boonste ry navigasieskakels verskyn. Sien asseblief die gedeeltelike skerm-afdruk hieronder.

[Lees Meer]

'Kampusnuus' in nuwe formaat
DUR
Gelaai op 18 Nov 2014

Neem asseblief kennis dat Kampusnuus in sy huidige formaat nie meer beskikbaar sal wees nie wanneer die Universiteit se nuwe webblad op 21 November 2014 in werking tree.

[Lees Meer]

NUWE UP WEBWERF
CSC / KDS
Gelaai op 17 Nov 2014

Die nuwe webwerf van die Universiteit (fase een) sal vanaf 21 November 2014 in werking tree.

[Lees Meer]

Kragonderbreking: Onderstepoortkampus
Facilities Management
Gelaai op 10 Nov 2014

Gebou betrokke: VeterinÍre Akademiese Hospitaal (Suid) en Nuwe Studentefasiliteite-gebou, blokke A en B
Datum en tyd: Dinsdag 25 November 2014 vanaf 12:30 tot 16:00

[Lees Meer]

Kragonderbreking: Onderstepoortkampus
Facilities Management
Gelaai op 10 Nov 2014

Geboue betrokke: Anatomiegebou, Ou Fakulteitsgebou, OTAU-stalkompleks, Perdenavorsingsentrum, Pluimvee-proefgeriewe, Produksiedierstudiesgebou, Parakinese Gebou (met inbegrip van die UP Biomediese Navorsingsentrum (UPBNS), kantoor van die Adjunkdekaan: Navorsing, Nagraadse Studie en Internasionalisering, Onderwysinnovasie en die Bakteriologie-laboratoriumkompleks).
Datum en tyd: Dinsdag 25 November 2014 vanaf 08:30 tot 12:30

[Lees Meer]

Kennisgewing: Straatsluiting
Facilities Management
Gelaai op 23 Oct 2014

Kampus: Hatfield
Gebied: Burnettstraat
Datum: Vrydag 24 Oktober - Vrydag 12 Desember 2014

[Lees Meer]

NUWE AANSOEKE EN HERNUWING VAN KONTRAKTEURSKAARTE 2015
Security Services
Gelaai op 21 Oct 2014

Neem asseblief kennis van die reŽlings vir die hernuwing van alle kontrakteurskaarte vir 2015. Kaarte wat nie tussen die einde van 2014 en Januarie 2015 hernu is nie, sal outomaties gedeaktiveer word op die stelsel en vanaf Februarie 2015 sal toegang tot die kampus nie meer moontlik wees nie.

[Lees Meer]

 
«Besigtig Argiewe  |   Subscribe to 's news feed