University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  

Uitnodiging na ín oop forum oor onderwys en leer in die UP 2025-strategie


Gelaai op 09 Maart 2012

U word vriendelik genooi na ín oop sessie om aspekte rakende onderwys en leer van die UP 2025-Strategiese Plan te bespreek.

Hierdie forum vloei voort vanuit die UP 2025-Strategiese Sessies wat onlangs deur die Visekanselier en Rektor gehou is. Alle UP-personeel is welkom om die sessie by te woon.

Datum: 16 April 2012
Tyd: 12:30
Plek: Senaatsaal

Prof Nthabiseng OgudeViserektor: Onderwys en Leer