University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Afstandsonderrig

Eenheid vir Afstandsonderrig

Die Universiteit van Pretoria is ‘n omvattende kontakonderrig-instelling en een van die voorste navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika. In 2002 het die Universiteit besluit om ‘n afstandsonderrig-inisiatief in die Fakulteit Opvoedkunde van stapel te stuur. Die doel hiermee is om ‘n konstruktiewe rol te speel in die aanpak van die ontsettende behoefte onder praktiserende onderwysers, veral in plattelandse gebiede, om hul kwalifikasies te verbeter.

Hierdie inisiatief is die verantwoordelikheid van die Eenheid vir Afstandsonderrig. Die Eenheid dien as die spilpunt vanwaar alle verwante aktiwiteite en sakeprosesse gekoördineer word. Die Eenheid bestaan uit ‘n bestuurder, twee administratiewe personeellede, ‘n rekenmeester en ‘n navorser.