University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Studentelewe

Studentelewe

Verenigings

Met meer as 100 amptelike verenigings om van te kies, is daar iets vir elke Tukkie!

Daar is verskillende tipes verenigings naamlik:
§   Godsdienstige groepe
§   Politieke groepe
§   Sosiale groepe
§   Kultuurgroepe
§   Akademiese groepe
§   Ander groepe

Studenteverenigings registreer op ‘n jaarlikse basis by die Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) om so deel te word van die georganiseerde studentelewe by die Universiteit van Pretoria.

Geregistreerde verenigings vorm deel van die Vereniging Subraad en is onderhewig aan die reëls en regulasies soos uiteengesit in die konstitusie van hierdie Subraad, die Grondwet vir Studentebestuur sowel as die Handves van Studenteregte.

Studente word aangemoedig om aktief by die vereniging van hul keuse betrokke te raak om sodoende voordeel te trek uit ‘n gabalanseerde studentelewe.

Kliek hier om 'n volledige lys van al die geregistreerde verenigings vir 2013 te sien.