University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Regsgeleerdheid

Belangrike Toesprake

 • Kyk na kommentaar oor gewese regter Van Dijkhorst se kommer oor die toestand van die regsbank soos dit in die Gauteng Law Council Newsflash van 24 April 2009 verskyn het.
   
 • Nóg die strafregstelsel nóg die siviele regstelsel werk behoorlik weens ’n gebrek aan bevoegdheid, toewyding en soms integriteit. So het afgetrede regter Kees van Dijkhorst verlede week by die gradeplegtigheid van regstudente aan die Universiteit van Pretoria (UP) gesê. Kliek hier vir die volle artikel wat in Beeld van 20 April verskyn het.
   
 • Regter Kees van Dijkhorst spreek die Fakulteit Regsgeleerdheid graduandi by die eerste van die twee gradeplegtighede van die Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Pretoria, op Vrydag 17 April 2009 toe. Klik hier om die toespraak af te laai.

 • Om Professor Stefan van Eck se inhuldigingstoespraak as Hoof van die Departement Handelsreg op 24 Maart 2009 af te laai, klik hier.

 • Toespraak deur mnr Enver Surty, LP, toe Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, gedurende die eerste Prestige Lesing van die Fakulteit Regsgeleerdheid vir 2009 op Dinsdag, 17 Maart. Klik hier om die toespraak af te laai. Klik hier om die artikel oor die toespraak wat in The Witness verskyn het, af te laai, hier om na die Cape Times artikel te kyk en hier vir die artikel wat in Beeld gepubliseer is.

 • Regter Lex Mpati, President van die Hooggeregshof, het ‘n lesing aangebied by die Universiteit van Pretoria op 29 Oktober 2008. Hierdie lesing was die tweede in ‘n reeks van prestige lesings om die eeufeesherdenking van die Universiteit te vier. Klik hier vir meer inligting.

 • Toespraak deur die Adjunkminister van Opvoedkunde, mnr Mohamed Enver Surty, tydens die UNESCO toekenning aan die Sentrum vir Menseregte, Universiteit van Pretoria, op 25 Mei 2007. Klik hier om die toespraak af te laai en hier om aanlyn weergawe te besigtig.
   
 • Eerwaarde Mninwa Mahlangu se toepraak by die opening van die Gemeenskap van Onderwysers van Suidelike-Afrika Konferensie by die Universiteit van Pretoria op 21 Januarie 2008. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Regter Yvonne Mokgoro se toespraak by die gradeplegtigheid van die Fakulteit Regsgeleerdheid op 22 April 2008. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Prof. Kobus van Rooyen se toespraak by die Alumni Tuiskomsvieringe in 2008. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Prof. Johan Scott se toespraak by die Alumni Tuiskomsvieringe in 2008. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Toespraak deur President Mandela tydens die toekenning van sy eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria op 4 Desember 1997. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Toespraak deur Hoofregter Ishmail Mahomed met die toekenning van sy eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria op 4 Desember 1997. Klik hier om dit af te laai.
   
 • Openingsopmerkings deur die Suid-Afrikaanse Minister van Buitelandse Sake, dr Nkosazana Dlamini Zuma, by die Menseregte Seminaar aangebied op 26 Februarie 2006. Klik hier om dit af te laai.

/sitefiles/Image/Faculty of Law/DSC06656.JPG

 

Van links na regs: Dr Jorge Taiana, Minister van Buitelandse Sake, Internasionale Handel en Worship van die Republiek van Argentinie, Min Nkosazana Dlamini-Zuma en Prof Christof Heyns, Dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van Pretoria.