University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MEDALJES, PRYSE EN TROFEË TOEGEKEN IN SKOLE VIR GENEESKUNDE,

GESONDHEIDSORGWETENSKAPPE EN TANDHEELKUNDE


Skool vir Geneeskunde

Skool vir Tandheelkunde

Skool vir Gesondheidsorgwetenskappe

Ander Toekenning