University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Vee- en Wildkunde

It is a well-known fact that only 1.6% of South Africans have the opportunity to attend university, 1% of the world’s population have the opportunity to attend university and 1% of the world’s population owns computers

 
  • Word toegeken aan ‘n nagraadse Veekunde student met spesialisasie in Diereteling / Awarded to a postgraduate student in Animal Science with specialisation in Animal Breeding
  • Word toegeken aan ‘n nagraadse Veekunde met spesialisasie in Dierefisiologie / Awarded to a postgraduate student in Animal Science with specialisation in Animal Physiology

  • Word toegeken aan ‘n nagraadse Veekunde student met spesialisasie in Dierevoeding / Awarded to a postgraduate student in Animal Science with specialisation in Animal Nutrition
  • Mees verdienstelike nagraadse student in Veekunde / To the most deserving postgraduate student in Animal Science
  • Vir ‘n Veekundestudent wat besondere ywer in sy teoretiese sowel as praktiese opleiding getoon het / To the Animal Science student who displays the most zeal in theoretical and practical training of the degree
  • Aan ‘n finalejaarstudent vir die beste prestasie in Dierevoeding aan enige SA universiteit / To a student in the final year of study for the best achievement in Animal Nutrition at any South African university
  • Vir die voortreflikste derdejaarstudent in Veekunde / To the most outstanding student in the third year of study in Animal Science
  • Vir die voortreflikste voorgraadse student in Veekunde / To the most outstanding undergraduate student in Animal Science
  • Vir die voortreflikste nagraadse student(e) in Veekunde op magister- of doktorale vlak aan enige Suid-Afrikaanse universiteit / To the most outstanding postgraduate student(s) in Animal Science MSc or PhD level at any SA university
  • Download this link for more information
PhD Scholarship.pdf