University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Produksielogistiek

UP Kunste-produksielogistiek


Foto’s met vergunning van die Departement Drama

Kontakinligting:

Marielle Labuschagne
Produksiebestuurder: UP Kunste
Tel: 012 420 3644
E-pos: production@postino.up.ac.za
 


Produksiebestuur

Die produksiekantoor bied interaktiewe en voortgesette dienste aan die onderrigprogam van verskeie akademiese departemente. Dienste sluit in produksiebestuur, bemarkingsdienste, finansiële steun, die ontwerp en vervaardiging van stelle en dekor, die ontwerp en vervaardiging van kostuums en rekwisiete en tegniese bestuur, ontwerp en koördinering.