University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Teaters

UP Kunste-produksielogistiek: Teaters en saleAlgemene navrae:                          Verhuring van sale:
Moses Rakau 
                                    Ansie Delport
Teaterbestuurder                             Besprekingsbeampte
Tel: 012 420 2033                             Tel: 012 420 2530
E-pos: moses.rakau@up.ac.za         E-pos: ansie.delport@up.ac.za
  

Aula

Klik hier om af te laai:

TEATERSPESIFIKASIES
SITPLEKPLAN
VERHOOGPLAN