University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Skool vir Tandheelkunde

Kontak ons:

Fisiese adres:

Hospitaal vir Tand- en Mondheelkunde
Skool vir Tandheelkunde
h/v Voortrekkers en Dr Savageweg
GEZINA
0002

Posadres:

Hospitaal vir Tand- en Mondheelkunde
Skool vir Tandheelkunde
Posbus 1266
PRETORIA
0001


Vir pasiënt navrae, skakel asseblief:

Tel: 
012 319 2619


Vir studente aangeleenthede, kontak asseblief:

Prof A J Ligthelm
Tel: +27 12 319 2225
Faks: +27 12 326 2508
E-pos: at.ligthelm@up.ac.za