University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Voorgraadse studie

Die Fakulteit bied die volgende voorgraadse kursusse aan:

Vir meer inligting oor toelatingsvereistes, fooie en ander relevante inligting vir voornemende studente, gebruik asseblief die volgende skakel.