University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Akademiese Programme

Die Fakulteit Gesondheidswetenskappe het ‘n lang en trotse tradisie van uitnemendheid in die opleiding van gesondheidsorgwerkers. Kwaliteit is aan die kern van die Fakulteit se verbintenis tot ‘n diepliggende kultuur van sowel onderrig as opleiding. Ons kurrikula en leermetodes word deurlopend aangepas om seker te maak ons bly by met die behoeftes van ‘n snelveranderende wêreld. Hoë standaarde en innoverende benaderings tot onderrig verhoog ons gegradueerdes se vermoë om kompleksiteit te kan hanteer en probleme te kan oplos. 

Ons onderrigfasiliteite, laboratoriums, vaardigheidseenhede, IT-fasiliteite, koshuise en onderrighospitale en –klinieke word deurlopend opgegradeer en word tans uitgebrei. Dit is sodat ‘n groter getal studente ingeneem kan word in antwoord op die nasionale nood aan geskik-opgeleide gegradueerdes om in die gesondheidsorgbehoeftes van die land te voorsien. Studente leer deur praktiese opleiding in hospitale, klinieke en gemeenskapsprojekte. 

Studente in Gesondheidswetenskappe het ook die geleentheid om ‘n vol en gebalanseerde universiteitslewe te hê met toegang tot sosiale, sport-, kulturele, leierskap- en gemeenskap-uitreik-aktiwiteite wat alles bydra daartoe dat ons gegradueerdes universiteit verlaat as bekwame en verantwoordelike mediese beroepsmense wat omgee vir hul medemens.  

Ons sien uit daarna om ons nuwe studente in die Fakulteit te verwelkom. 


Kliek op die skakels hieronder of in die kolom aan die linkerkant vir meer inligting oor die Akademiese Programme wat deur die Fakulteit Gesondheidswetenskappe by UP aangebied word.
 

Voorgraadse Studies
Nagraadse Studies


Alternatiewelik kan u op die skakel hieronder voorsien kliek om toegang te kry tot "Wat om te studeer"