University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Skool vir Tandheelkunde

Meer oor die Skool vir Tandheelkunde


Die Skool vir Tandheelkunde van die Universiteit van Pretoria geniet wye nasionale en internasionale erkenning vir die kwaliteit van sy opleiding, navorsing, pasiëntsorg en betrokkenheid in gemeenskapsgebaseerde opleidingsprogramme. Die Skool vir Tandheelkunde lewer sedert 1950 gegradueerdes wat deurslaggewende bydraes maak tot die tandheelkundeberoep, gesondheidsbestuur, statutêre rade en akademiese opleiding, plaaslik sowel as internasionaal.