University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Museums en versamelings

Museums & versamelings

 

HOOFVERSAMELINGS    ♦   ANDER VERSAMELINGS       UITSTALLINGS 2010    ♦    ARGIEWE    ♦    NAVORSING
_______________________________________________________________________________________ 
 
HOOFVERSAMELINGS

MAPUNGUBWE-VERSAMELING  ♦  VAN TILBURG-VERSAMELING   ♦  EDOARDO VILLA-VERSAMELING

ANTON VAN WOUW-VERSAMELING   ♦  DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA-KUNSVERSAMELING _______________________________________________________________________________________
 
 

Kontakinligitng:

Museum Kulturele Beampte: Marie Breedt
Alle museumbesprekings, -besoeke en -toere 
Toegang is gratis
Museumure: Dinsdag – Vrydag 10:00-16:00
Gesluit oor naweke en op openbare vakansiedae
Tel: 012 420 2968 ♦ Faks: 012 420 4918 ♦ E-pos:
marie.breedt@up.ac.za

_______________________________________________________________________________________