University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Produksielogistiek
UP Kunste Produksielogistiek


Foto's met vergunning van die Dramadepartment
____________________________________________________________________________________________

MEER OOR ONS    ♦    TEATERS EN SALE    ♦    LOGISTIEKE KOÖRDINERING    ♦    GARDEROBE   ♦   DEKORWERKSWINKEL

____________________________________________________________________________________________

Kontakinligting:

Spiro Schoeman 
Werkswinkelbestuurder 
Tel: 012 420 2573 
spiro.schoeman@up.ac.za
______________________________________________________________________________
 

DEKORWERKSWINKEL

Die missie van die UP Kunste Dekorwerkswinkel is om stelle en dekor te verskaf vir produksies wat met die direkteur se visie ooreenstem.

Die personeel van die UP Kunste Dekorwerkswinkel ontwerp stelle en dekor en bou dit dan meesal buite die Universiteit. Wanneer dit klaar gebou is, word dit na die teaters geneem, opgestel en daar geskilder. Dekor en rekwisiete verskil grootliks van gewone meubels aangesien die rekwisiete dikwels gebruik word vir ander doeleindes as waarvoor dit bedoel is. Om te verseker dat akteurs veilig is, moet rekwisiete ook stewig aanmekaargesit word, veilig opgestel en vasgemaak word. Verder moet die Dekorwerkswinkel by streng spertye en begrotings hou. Dit word alles gedoen met die voorkoms wat die regisseur verlang en met inagneming van die besondere vereistes van elke produksie.  

Toepaslike stelle en dekor vir ‘n produksie is baie belangrik. Voordat die eerste akteur op die verhoog verskyn, het die stel reeds die konteks in terme van die periode, sosiale omstandighede, tyd van die dag, weer, sosio-ekonomiese status en verskeie ander details weergee. Tesame met die beligting verskaf die stel en dekor ‘n visuele geheel en word die gehoor voorberei vir wat kom. Die enscenering van ‘n produksie is so openbarend en belangrik as dit wat op die verhoog gebeur.

Die UP Kunste Dekorwerkswinkel se hooftaak is om stelle en dekor te verskaf vir die Dramadepartement se sowat tien studenteopleidingsproduksies, en een Krêkvars Kunstefees, per jaar.

Ons het ook goeie verhoudings met ander Universiteitsdepartemente, asook met die publiek, en ons help groepe van buite met advies en idees en huur dekor en rekwisiete uit. Die werkswinkel help die museums ook met uitstallings, waar nodig.

Die personeel van die werkwinkel bestaan uit ‘n bestuurder, Spiro Schoeman, en twee algemene werkers, Joseph Rashilo en Michael Mosomane.