University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Ekonomie

Kortkursusse

Die Departement Ekonomie bied die volgende kortkursusse aan in samewerking met CE at UP:

Kortkursusse in Ekonometrie

Kortkursusse in Ekonomiese Analise

Vir meer besonderhede oor kortkursusse, verwys na http://www.ce.up.ac.za/.
Die African Tax Institute bied verskeie kortkursusse in Belastingbeleid en Belastingadministrasie aan.