University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Komitees

Die Fakulteit se komiteestelsel blyk suksesvol te wees in terme van bestuur, doeltreffendheid, deelname en die implementering van die UP-beleid. 'n Belangrike bydraende faktor tot die sukses van die stelsel is die feit dat senior akademici as voorsitters van hierdie komitees optree. Alle departemente word op die komitees verteenwoordig en jong personeellede word aangemoedig om daarop te dien.

Die komitees is as volg:

Komitee
Voorsitter
Adviesraad Prof Elsabé Loots
Departementshoofde   Prof Elsabé Loots
Fakulteitsraad Prof Elsabé Loots
Komitee vir Onderrig- en Leer*   Prof Elsabé Loots
Navorsingskomitee*   Prof Stella Nkomo
Prof Lianne Malan
Nagraadse Komitee Prof Stella Nkomo
Komitee vir Navorsingsetiek  Prof Berendien Lubbe
Finansiële Komitee Prof Karin Barac
Vaardigheidsontwikkelingkomitee    Dr Arien Strasheim
Komitee vir Fakulteitaanstellings Prof Elsabé Loots
Toelatingskomitee   Prof André Jordaan
Komitee vir Fasiliteitebestuur, Gesondheid en Veiligheid Mrs Doret van der Westhuizen

*Benoem tot subkomitees van die Fakulteitsraad.