University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Meer oor UP

Hoofbestuur 

Die Visekanselier en Rektor, bygestaan deur die lede van Hoofbestuur, is verantwoordelik vir strategiese leierskap en die operasionele bestuur van die Universiteit. Die Hoofbestuur bestaan uit die volgende lede: