University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
JuniorTukkie

Nuus en gebeure (Argief)

JuniorTukkie-verwelkoming en Akademiese Presteerdersfunksie
Martie Kilian
Gelaai op 12 Mar 2013

Die Visekanselier en Rektor, prof Cheryl de la Rey, het op 5 Maart 2013 top JuniorTukkies en akademiese presteerders tydens 'n spesiale geleentheid in die Aula toegespreek.

[Lees Meer]

 
«Terug na die huidige nuus