University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
JuniorTukkie

Klik op die relevante skakel vir matriek-eksamenwenke:


Wiskunde

Rekeningkunde

Fisiese Wetenskap

Ander eksamenriglyne vir Fisiese Wetenskap (slegs in Engels beskikbaar)