University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

Herbekendstelling van die alumni-loopbaanportaal

 

Die alumni-loopbaanportaal word herbekendgestel nadat die resessie werwingsvlakke aansienlik laat daal het en maatskappye gedwing het om meer kreatiewe maniere te gebruik om personeel te werf. Die nuwe alumniportaal sal werksoekers in staat stel om direk op maatskappye se werksadvertensies te reageer via die webtuiste.

In die verlede is onderhoude gevoer met geskikte kandidate wat aansoek gedoen het, en daarna is hulle op kortlyste geplaas en aan die kliënte voorgelê. Daar was egter ’n oorweldigende aanvraag van maatskappye en alumni dat die portaal meer as ’n toevoerstelsel vir kandidate moet dien wat direk by kliënte aansoek kan doen, en dus is die model verander.

Die loopbaanportaal stel alumni nou in staat om na een webtuiste te gaan om verskeie poste by  ’n aantal werkgewers te besigtig en om vir betrekkings aansoek te doen deur hul inligting op die werkgewer se loopbaanportaal te los of eenvoudig net hul CV’s aan te heg. Dit stel hulle ook in staat om die vordering van hul aansoeke direk met elke maatskappy op te volg. Hierdie model maak dit moontlik dat ’n baie groter hoeveelheid loopbaangeleenthede aan alumni gebied kan word. Werkgewers kan nou by die portaal baat deur werksadvertensies op alle universiteitsalumniportale te plaas en sodoende toegang te kry tot uitstekende talent op een plek sonder om plasingsfooie te betaal.

 

Toegang tot die alumni-loopbaanportaal kan verkry word deur te gaan na "Mentor- en loopbaandienste vir Alumni" en in te teken op die portaal. Die sleutel is om die aktiwiteitsvlakke van die portaal te verhoog, aangesien werkgewers meer posisies sal adverteer as hulle meer reaksie kry.