University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Webkantoor

Kontak die webkantoor

Kontak ons gerus (012) 420 4370

Emmerentia Nel 
UP Web Bestuurder, Direkteur Media Positioning Solutions

Tel: 012 420 4370

e-pos: emmerentia.nel@up.ac.za
                                                                                                                       

Dawie Roux
Web-inhoud, opleiding & ontwerp 
 

Tel: 012 420 2315
e-pos: dawie.roux@up.ac.za

Abrie Lindeveld
Web-onwikkelaar  

Tel: 012 420 3553