University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department Menslikehulpbronbestuur

Die beste van die beste vir die graduandi

Deur Prof Karel Stanz

Gelaai op 26 April 2012

Prof Karel Stanz saam met die honneursstudente van die Departement Menslikehulpbronbestuur.
Prof Karel Stanz saam met die honneursstudente van die Departement Menslikehulpbronbestuur.

Die Departement Menslikehulpbronbestuur wens die 64 BCom(Menslikehulpbronbestuur), 25 BCom(Honneurs)(Menslikehulpbronbestuur) en 15 MCom(Bedryfsielkunde en Menslikehulpbronbestuur)-graduandi hartlik geluk.

Die Departement wil graag die dosente, mentors, ouers, familielede en administratiewe personeel bedank vir die leiding en ondersteuning wat hulle oor die afgelope paar jaar aan die graduandi gebied het. Ons bedank ook die graduandi dat hulle die Departement met jeugdige wysheid en volharding verryk het en dat hulle deur goeie en slegte tye geïnspireerd gebly het. Vir al hierdie dinge wil die Departement Menslikehulpbronbestuur julle hartlik bedank en julle net die beste van die beste toewens!


Prof Karel Stanz saam met Clifford Lewis en Annamarie Nieuwoudt, MCom(Bedryfsielkunde)-graduandi.Bookmark this page: