University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Filosofie en Etiek van Geestesgesondheid

Welkom by die Afdeling Filosofie en Etiek van Geestesgesondheid

Visie

Om akademiese kapasiteit te ontwikkel in die interdissiplinêre area van filosofie en geestesgesondheid met die oog daaop om te bou op internasionale ontwikkelings in die veld, by te dra tot persoongesentreerde geestesgesondheid en te reageer op die die diversiteit van individuele en kulturele behoeftes en belangstellings van geestesgesondheidswerkers, gemeenskappe, sielkundiges, ander geestesgesondheidswerkers en filosowe.

Missie

1. Ontwikkeling van opleidings- en onderrigskapasiteit

 • Om dinamiese, volhoubare en prakties relevante opleidingsprogramme in filosofie en geestesgesondheid te ontwikkel en te handhaaf wat persoongesentreerd en relevant tot die behoeftes van Afrika en Suid-Afrika is
 • Om intellektuele en praktiese vaardigheidskapasiteit in filosofie en geestesgesondheid te bou onder die diverse mense van Afrika en Suid-Afrika
 • Om onderrig en leergeleenthede en navorsingstudiebeurse te vergroot

2. Ontwikkeling van navorsingskapasiteit

 • Om streng konseptuele en empiriese navorsing in filosofie en geestesgesondheid te onderneem en te bevorder
 • Om vermoë in konseptuele en empiriese navorsing in geestesgesondheid te bevorder
 • Om logiese kapasiteit vir substansiële, hoë kwaliteit konseptuele en empiriese navorsing in geestesgesondheid te bou
 • Om te help om te bou aan uitnemendheid in geestesgesondheidspraktyk deur filosofiese navorsing oor die konsepte wat geestesgesondheidspraktyk lei
 • Om filosofiese teorie te bevorder deur die fenomene van psigiatrie meer toeganklik vir filosowe te maak
 • Om samewerkende leer te verhoog en te fasiliteer deur die uitruil van idees, ondervinding, kennis en vaardighede wat aan geestesgesondheidspraktyk en filosofie verwant is
 • Om deelname aan nasionale en internasionale ontwikkelings, publikasies, konferensies, organisasies en gebeurtenisse te fasiliteer wat aan filosofie en geestesgesondheid verwant is

 3. Beïnvloed geestesgesondheidpraktyk, -dienste, -beleid en -onderrig

 • Om die effektiwiteit te verhoog van psigiaters en ander geestesgesondheidwerkers as praktisyns, leermeesters en navorsers deur die konseptuele en filosofiese kwessies wat in hierdie aktiwiteite gegrond is, te verlig
 • Om geestesgesondheidpraktyk, diensontwikkeling, beleid en onderrig te beïnvloed deur middel van ‘n waardering vir individuele verskille en respek vir diversiteit onder geestesgesondheidswerkers, samelewings, psigiaters en ander geestesgesondheidswerkers
 • Om verantwoordelike debatte oor kontensieuse kwessies in geestesgesondsheidpraktyke, -dienste,- beleid en -onderrig in Afrika en Suid-Afrika en oor kwessies van internasionale belang  te bevorder
 • Om saam te werk met internasionale, Afrika- en Suid-Afrikaanse tersiêre instellings om die opvoedkundige, navorsings- en kliniese belangstellings in filosofie en psigiatrie onderskeidelik, en as ‘n interdissiplinêre vak te bevorder

 

 

Nuus

Belastingkundige vir ín Onderwysinnovasie-toekenning genomineer - 15/04/2014
'n Senior dosent in die Departement Belasting, me Theresa van Oordt, is vir 'n Laureaattoekenning vir Onderwysinnovasie benoem.
[Lees Meer]
 
Prof Tiaan de Jager plaas omgewingskwessies in Afrika in perspektief in GenŤve - 15/04/2014
Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Direkteur van die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer, is ín kundige op die uitwerking van farmaseutiese middels wat in Afrika in die omgewing teenwoordig is. Dit is op grond van diť kundigheid dat hy deur die Duitse Federale Regering se Beskermingsagentskap en die Verenigde Nasies Omgewingsprogram (UNEP) genooi is om hulle oor hierdie saak toe te spreek.
[Lees Meer]
 
Fakulteit Opvoedkunde ken 'n eredoktorsgraad toe aan prof JW Creswell - 14/04/2014
JW Creswell is professor in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Nebraska-Lincoln. Sy navorsingsuitset sluit talle artikels oor gemengdemetode-navorsing, kwalitatiewe metodologie en algemene navorsingsontwerp in, asook 22 boeke.
[Lees Meer]
 
Navorsingsfokus: Farmaseutiese verkoopsagente put voordeel uit nie-finansiŽle motivering - 14/04/2014
ďNie-finansiŽle motiverings, wat dikwels afgeskeep word, kan hoogs effektief wees om werknemers se produktiwiteit te verbeter,Ē bevind dr Melanie Wiese en dr Ronel Coetzee van die Universiteit van Pretoria se Departement Bemarkingsbestuur in ín artikel wat in die Southern African Business Review gepubliseer is.
[Lees Meer]
 
Samewerking tussen Universiteit van Pretoria en Georgia-staatsuniversiteit nou amptelik - 14/04/2014
'n Lang institusionele verhouding tussen die Universiteit van Pretoria (UP) en Georgia-staatsuniversiteit in die VSA het onlangs amptelike status verkry met die ondertekening van 'n memorandum van verstandhouding.
[Lees Meer]
 
Bosluise help knopvelsiekte by beeste versprei - 11/04/2014
Drie bloedsuiende harde bosluisspesies wat algemeen in Afrika suid van die Sahara voorkom, is betrokke by die oordrag van ín verswakkende veesiekte wat knopvelsiekte genoem word in beeskuddes dwarsoor Afrika.
[Lees Meer]
 
Die Universiteit van Pretoria ken die Kanseliersmedalje toe aan dr FS Malan - 11/04/2014
Die Kanseliersmedalje word vir uitstaande akademiese prestasie en diens buite die akademiese omgewing toegeken.
[Lees Meer]