University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Filosofie en Etiek van Geestesgesondheid

Welkom by die Afdeling Filosofie en Etiek van Geestesgesondheid

Visie

Om akademiese kapasiteit te ontwikkel in die interdissiplinêre area van filosofie en geestesgesondheid met die oog daaop om te bou op internasionale ontwikkelings in die veld, by te dra tot persoongesentreerde geestesgesondheid en te reageer op die die diversiteit van individuele en kulturele behoeftes en belangstellings van geestesgesondheidswerkers, gemeenskappe, sielkundiges, ander geestesgesondheidswerkers en filosowe.

Missie

1. Ontwikkeling van opleidings- en onderrigskapasiteit

 • Om dinamiese, volhoubare en prakties relevante opleidingsprogramme in filosofie en geestesgesondheid te ontwikkel en te handhaaf wat persoongesentreerd en relevant tot die behoeftes van Afrika en Suid-Afrika is
 • Om intellektuele en praktiese vaardigheidskapasiteit in filosofie en geestesgesondheid te bou onder die diverse mense van Afrika en Suid-Afrika
 • Om onderrig en leergeleenthede en navorsingstudiebeurse te vergroot

2. Ontwikkeling van navorsingskapasiteit

 • Om streng konseptuele en empiriese navorsing in filosofie en geestesgesondheid te onderneem en te bevorder
 • Om vermoë in konseptuele en empiriese navorsing in geestesgesondheid te bevorder
 • Om logiese kapasiteit vir substansiële, hoë kwaliteit konseptuele en empiriese navorsing in geestesgesondheid te bou
 • Om te help om te bou aan uitnemendheid in geestesgesondheidspraktyk deur filosofiese navorsing oor die konsepte wat geestesgesondheidspraktyk lei
 • Om filosofiese teorie te bevorder deur die fenomene van psigiatrie meer toeganklik vir filosowe te maak
 • Om samewerkende leer te verhoog en te fasiliteer deur die uitruil van idees, ondervinding, kennis en vaardighede wat aan geestesgesondheidspraktyk en filosofie verwant is
 • Om deelname aan nasionale en internasionale ontwikkelings, publikasies, konferensies, organisasies en gebeurtenisse te fasiliteer wat aan filosofie en geestesgesondheid verwant is

 3. Beïnvloed geestesgesondheidpraktyk, -dienste, -beleid en -onderrig

 • Om die effektiwiteit te verhoog van psigiaters en ander geestesgesondheidwerkers as praktisyns, leermeesters en navorsers deur die konseptuele en filosofiese kwessies wat in hierdie aktiwiteite gegrond is, te verlig
 • Om geestesgesondheidpraktyk, diensontwikkeling, beleid en onderrig te beïnvloed deur middel van ‘n waardering vir individuele verskille en respek vir diversiteit onder geestesgesondheidswerkers, samelewings, psigiaters en ander geestesgesondheidswerkers
 • Om verantwoordelike debatte oor kontensieuse kwessies in geestesgesondsheidpraktyke, -dienste,- beleid en -onderrig in Afrika en Suid-Afrika en oor kwessies van internasionale belang  te bevorder
 • Om saam te werk met internasionale, Afrika- en Suid-Afrikaanse tersiêre instellings om die opvoedkundige, navorsings- en kliniese belangstellings in filosofie en psigiatrie onderskeidelik, en as ‘n interdissiplinêre vak te bevorder

 

 

Nuus

Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu by doktorale verdediging van eerste graad wat gesamentlik deur UP en Vrije Universiteit van Amsterdam toegeken word - 22/04/2014
Ter viering van die eerste graad wat gesamentlik deur die Universiteit van Pretoria (UP) en die Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) toegeken word, het Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu op 9 April 2014 die PhD-verdediging van Jacob Meiring, ín graduandus van UP se Fakulteit Teologie, by die VU in Amsterdam bygewoon.
[Lees Meer]
 
Hellmann Worldwide Logistics Suid-Afrika se '# MoreWithLess' gedeelde waarde strategie bemagtig Universiteit van Pretoria studente - 22/04/2014
Hellmann Worldwide Logistics Suid-Afrika het kragte saamgesnoer met die Departement Ondernemingsbestuur om in die 21ste eeuse Ďkennisí-ruilmiddel te belÍ deur hul Ď#MoreWithLessí gedeelde waarde strategie. Hierdie belegging is daarop gemik om tien BCom (Ondernemingsbestuur)-e-sake-studente wat hoogs innoverende en kreatiewe sosiale media inisiatiewe voorgelÍ het, deur beurse en internskappe vir een akademiese jaar aan UP te bemagtig, om sodoende wÍreldklas-graduandi op te lewer.
[Lees Meer]
 
UP graduandus in argitektuur wen gesogte nasionale toekenning - 22/04/2014
Heidi van Eeden, ín oud-Tukkie, is verlede week aangewys as die algehele wenner van die 27ste Nasionale Corobrik Argitektuurstudent van die Jaar-toekenning. Dit is die sewende keer dat ʼn U.P. student hierdie toekenning ontvang. Vorige wenners was Braam de Villiers (1994), Christiaan van Niekerk (2002), Gerald Schulz (2004), Cilliť Malan (2005), Marinda Smalberger (2007) en Clifford Gouws (2012).
[Lees Meer]
 
Die wÍreld na 2015 Ė is hoŽr onderwys gereed daarvoor? - 17/04/2014
ĎOns slaag baie goed daarin om met ín geleerde gehoor te kommunikeer, maar een van ons uitdagings is om te leer hoe om daardie inligting aan ín breŽr gehoor, oftewel die algemene publiek, oor te dra. Daar is beslis ruimte vir ons [universiteite] om meer in diť verband te doen.í Dit was die antwoord van prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria (UP), op een van die vrae wat as deel van ín nuwe internasionale veldtog deur die Vereniging van Gemenebesuniversiteite (ACU) gestel is.
[Lees Meer]
 
UP ideaal geposisioneer om ín bydrae te lewer - 17/04/2014
Afrika-universiteite het ín belangrike rol te speel in die kontinent se transformasie en die Universiteit van Pretoria (UP) is ideaal geposisioneer om so ín bydrae te lewer.
[Lees Meer]
 
Belastingkundige vir ín Onderwysinnovasie-toekenning genomineer - 15/04/2014
'n Senior dosent in die Departement Belasting, me Theresa van Oordt, is vir 'n Laureaattoekenning vir Onderwysinnovasie benoem.
[Lees Meer]
 
Prof Tiaan de Jager plaas omgewingskwessies in Afrika in perspektief in GenŤve - 15/04/2014
Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Direkteur van die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer, is ín kundige op die uitwerking van farmaseutiese middels wat in Afrika in die omgewing teenwoordig is. Dit is op grond van diť kundigheid dat hy deur die Duitse Federale Regering se Beskermingsagentskap en die Verenigde Nasies Omgewingsprogram (UNEP) genooi is om hulle oor hierdie saak toe te spreek.
[Lees Meer]