University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Hierdie department is waarskynlik die mees produktiewe en sterkste departement in sy veld in Suider-Afrika. Dit het `n lang geskiedenis van stabiliteit en uitnemendheid ten spyte van beperkte personeelgetalle. Ons dien verskillende nasionale en internasionale akademiese, vakgebied en kerklike gemeenskappe. Die departement speel `n belangrike rol in Suid-Afrika, die Afrika kontinent en wêreldwyd deur gebruik te maak van gebruikersvriendelike netwerke. Talle meesters- en doktorsgraad studente het al met groot sukses deur die department gegaan. Ons strewe daartoe om die akademiese samelewing voortdurend met werk van `n hoë standaard te dien.

 

Nuus

Law and Religion in Africa - 04/06/2014
Vanaf Kerkgeskiedenis en Kerkreg

The Second Conference of Law and Religion in Africa took place from 26 to 28 May 2014 at Stellenbosch University. About 60 scholars, legal professionals, and religious leaders from 15 countries participated in this conference, addressing the theme ďLaw and Religion in Africa Ė The Quest for the Common Good in Pluralistic SocietiesĒ.

[Lees Meer]