University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Hierdie department is waarskynlik die mees produktiewe en sterkste departement in sy veld in Suider-Afrika. Dit het `n lang geskiedenis van stabiliteit en uitnemendheid ten spyte van beperkte personeelgetalle. Ons dien verskillende nasionale en internasionale akademiese, vakgebied en kerklike gemeenskappe. Die departement speel `n belangrike rol in Suid-Afrika, die Afrika kontinent en wêreldwyd deur gebruik te maak van gebruikersvriendelike netwerke. Talle meesters- en doktorsgraad studente het al met groot sukses deur die department gegaan. Ons strewe daartoe om die akademiese samelewing voortdurend met werk van `n hoë standaard te dien.

 

Nuus

Theology students celebrated Mandela Day on Robben Island - 25/07/2014
Vanaf Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Students in the Department of Church History and Polity and their lecturer, Dr Johan van der Merwe, visited the Western Cape from 14 to 21 July. While there, they had the opportunity to spend a night on Robben Island, in the prison where Nelson Mandela was incarcerated for 27 years.

[Lees Meer]