University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Gemeenskapsprojekmodule

Projekte

Vergelyk asb. die YouTube verslae van die 2013 studente:

 
Die hoofdoelwitte van hierdie module is soos volg
 
Om ’n gemeenskapsdiensverwante projek uit te voer wat ten doel het om ’n voordelige impak te hê op ’n geselekteerde gedeelte van die samelewing, verkieslik, maar nie uitsluitlik nie, deur te skakel met ’n gedeelte van die samelewing wat verskil van die student se eie sosiale agtergrond.
Om ’n bewustheid van persoonlike, sosiale en kulturele waardes, ’n ingesteldheid om te dien, en ’n diepgaande begrip van sosiale kwessies te ontwikkel.
 
Om belangrike multidissiplinêre en lewensvaardighede, soos kommunikasie-, interpersoonlike- en leierskapvaardighede te ontwikkel.


Tipiese projekte vir 2013 was:

 • Wiskunde- en wetenskaplesse vir leerders;
 • Herstelwerk van klaskamers by skole;
 • Ontwerp en bou van klimrame vir primere skole;
 • Ontwerp en oplaai van webblaaie van nie-winsgewende organisasies;
 • Rekenaaropleiding vir leerders, onderwysers en gemeenskapslede; en
 • Stimulasie projecte vir diere in die Nasionale Soologiese Tuine, Pretoria.
Getal studente en projekte:

 • 2005: 238 studente / 47 projekte
 • 2006: 738 studente / 225 projekte
 • 2007: 1208 studente / 385 projekte
 • 2008: 1712 studente / 492 projekte
 • 2009: 1295 studente / 471 projekte
 • 2010: 1495 studente / 432 projekte
 • 2011: 1592 studente / 545 projekte
 • 2012: 1605 studente / 511 projekte
 • 2013: 1689 studente / 574 projects
 • 2014: 1707 students /
Sommige van die donateurs van die module: