University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Ouers

Toelatingsvereistes

Kliek hier vir toelatingsvereistes en algemene inligting vir 2013

Kliek hier vir die Studieprograminligting 2014

Kliek hier vir Sluitingsdatums 2013