University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department Menslikehulpbronbestuur

Welkom by die Departement Menslikehulpbronbestuur

Ons is een van die voorste instellings in Suid-Afrika wat onderrig en opleiding vir professionele mense bied (praktisyns en konsultante) vir beroepe in die veld van Menslikehulpbronbestuur en Bedryf- en Organisasie sielkunde.

Ons kan jou uitstekende en gesogte geakkrediteerde kwalifikasiesen professionele status bied, wat noodsaaklik in vandag se veranderende en uitdagende besigheidswêreld is.

Hierdie Departement is een van slegs twee akademiese departemente wat jou akademiese kwalifikasies bied wat aan professionele registrasie by twee Professionele Rade gekoppel is:  

Ons gee jou die voordeel om jou merk in die werksmark te kan maak.  
 
 

Nuus

Navorsing oor leierskapontwikkeling, gender en ras wen toekenning vir beste referaat - 21/07/2014
Vanaf Department Menslikehulpbronbestuur

Clifford Pierre Lewis, ín voormalige meestersgraadstudent aan UP en tans ín doktorale student aan Queen Mary Universiteit in Londen, VK, het die toekenning vir die beste referaat ontvang by die 7de Internasionale Gelykheid, Diversiteit en Insluiting Konferensie wat in Junie 2014 by die Technische Uni Universitšt MŁnchen in Duitsland plaasgevind het.

[Lees Meer]

The Assessment Centre brochure