University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Department Menslikehulpbronbestuur

Welkom by die Departement Menslikehulpbronbestuur

Ons is een van die voorste instellings in Suid-Afrika wat onderrig en opleiding vir professionele mense bied (praktisyns en konsultante) vir beroepe in die veld van Menslikehulpbronbestuur en Bedryf- en Organisasie sielkunde.

Ons kan jou uitstekende en gesogte geakkrediteerde kwalifikasiesen professionele status bied, wat noodsaaklik in vandag se veranderende en uitdagende besigheidswêreld is.

Hierdie Departement is een van slegs twee akademiese departemente wat jou akademiese kwalifikasies bied wat aan professionele registrasie by twee Professionele Rade gekoppel is:  

Ons gee jou die voordeel om jou merk in die werksmark te kan maak.  
 
 

Nuus

Navorser ontvang die 2013 Emerald Afrika Bestuursnavorsingfonds-toekenning - 14/03/2014
Vanaf Department Menslikehulpbronbestuur

Dr Nasima Carrim van die Departement Menslikehulpbronbestuur het ín toekenning ontvang vir ín navorsingsprojek wat sy op die gebied van bestuur doen.

[Lees Meer]

Top internasionale navorser besoek die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe - 13/03/2014
Vanaf Department Menslikehulpbronbestuur

Prof Manfred Weiss van die Goethe Universiteit in Frankfurt, Duitsland, het die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe besoek en lesings in die Fakulteit aangebied.

[Lees Meer]

Navorsingsprojek oor transnasionale arbeidsbetrekkinge - 25/02/2014
Vanaf Department Menslikehulpbronbestuur

Prof Manfred Weiss van die Goethe Universiteit in Frankfurt, Duitsland, dien as mentor vir dr Paul Smit van UP se Departement Menslikehulpbronbestuur vir ín drie jaar navorsingsprojek oor transnasionale arbeidsverhoudinge in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG).

[Lees Meer]

MH-studente dryf moontlikhede in die Suid-Afrikaanse werkplek - 21/01/2014
Vanaf Department Menslikehulpbronbestuur

Madele Nelson, ín Bedryfsielkunde-meestersgraadstudent is as een van die top drie presteerders in Exxaro Resources se Professionals-in-Training (PIT)-program vir onlangs gegradueerdes aangewys. Die maatskappy se PIT-program dien as ín ďpyplynĒ waardeur jong talent gewerf, opgelei en vir suksesvolle loopbane binne Exxaro voorberei word.

[Lees Meer]

The Assessment Centre brochure