University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Menslike Hulpbronne

Careers@UP

Aftyd van werwingstelsel

Datums:
  1. Onderhoud van bediener oor die naweek van 11 – 12 Julie 2014
  2. Opgradering van PeopleSoft na 9.2 vanaf 26 – 29 Julie 2014

Neem asseblief kennis dat die PeopleSoft e-werwingstelsel nie beskikbaar sal wees tydens die datums soos bo genoem nie weens onderhoud van die bediener en ‘n opgradering van die PeopleSoft-stelsel na weergawe 9.2.

Neem asseblief kennis dat geen vakante poste gedurende hierdie tydperk geadverteer sal word nie.

Om voorsiening hiervoor te maak, sal die sluitingsdatum van vakante poste wat oor hierdie tye geskeduleer was, na die volgende week uitgestel word.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat deur die sluiting veroorsaak word en vertrou op u volgehoue ondersteuning.

Navrae:

Poppy Ngesi: Waarnemende Bestuurder: Werwing
Tel: 012 420 5152 / Poppy.ngesi@up.ac.za OR
Sandy Williamson: Projekkoördineerder: Werwing
Tel: 012 420 4357 / sandy.williamson@up.ac.za

Baie dankie

Mnr Paul Krige
Adjunkdirekteur: IT-ondersteuning en Internet
 


 

Hoe om aan te teken vir bestuurposisie @UP
Klik hier
Reglement en Prosedure vir die aanstelling van Dekane en Adjunkdekane
(R 20/11) (Slegs in Engels beskikbaar)

Regulasie en Prosedure vir die aanstelling van Viserektore
(SCC 11/11)

Regulasie en Prosedure vir die aanstelling van Uitvoerende Direkteur en Registrateur
(Rt 326/10)


Toegang tot Careers@UP portaal
Klik hier
  Vir die aanbevole UP CV formaat
Klik hier

HOE om 'n elektroniese aansoekvorm in te dien
Klik hier