University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Departement Menslike Hulpbronne

Aftyd van werwingstelsel

Neem asseblief kennis dat die PeopleSoft e-werwingstelsel nie beskikbaar sal wees nie vanaf Woensdag, 30 Julie om 16h00 tot Maandag, 4 Augustus om 08h00 weens ‘n opgradering van die PeopleSoft-stelsel na weergawe 9.2.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT GEEN VAKANTE POSTE GEDURENDE HIERDIE TYDPERK GEADVERTEER SAL WORD NIE.

Om voorsiening hiervoor te maak, sal die sluitingsdatum van vakante poste wat oor hierdie tye geskeduleer was, na die volgende week uitgestel word.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat deur die sluiting veroorsaak word en vertrou op u volgehoue ondersteuning.

Navrae oor die sluiting van die stelsel mag gerig word aan:
Sandy Williamson: Projekkoördineerder: Werwing
Tel: 012 – 420 4357 / sandy.williamson@up.ac.za

MOET ASSEBLIEF GEEN CV’S NA HIERDIE E-POSADRES STUUR NIE. ALLE AANSOEKE MOET DEUR DIE PEOPLESOFT E-WERWINGSTELSEL GEDOEN WORD.

Baie dankie

Mnr Paul Krige
Adjunkdirekteur: IT-ondersteuning en Internet


Careers@UP

 

Hoe om aan te teken vir bestuurposisie @UP
Klik hier
Reglement en Prosedure vir die aanstelling van Dekane en Adjunkdekane
(R 20/11) (Slegs in Engels beskikbaar)

Regulasie en Prosedure vir die aanstelling van Viserektore
(SCC 11/11)

Regulasie en Prosedure vir die aanstelling van Uitvoerende Direkteur en Registrateur
(Rt 326/10)


Toegang tot Careers@UP portaal
Klik hier
  Vir die aanbevole UP CV formaat
Klik hier

HOE om 'n elektroniese aansoekvorm in te dien
Klik hier