University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Meer oor UP
Hatfieldkampus

Hatfieldkampus (PDF-kaart)


Virtuele kaart

Google-kaart (benodig internettoegang - slegs in Engels)

Studenteakkommodasie (benodig internettoegang - slegs in Engels)

Kampusgeboue (benodig internettoegang)

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 45’ 21” E28º 13’ 51”

Ligging:
Universiteit van Pretoria
hv Lynnwoodweg en Roperstraat
Hatfield
Suid-Afrika
Posadres:
Universiteit van Pretoria
Privaatsak X20
Hatfield 0028
Suid-Afrika

Aanwysings vanaf Johannesburg/OR Tambo Internasionale Lughawe
N1 Noord in die rigting van Polokwane tot by Lynnwoodwegafrit.
Volg Lynnwoodweg na links (wes) oor verskeie verkeersligte.
By die tweede stel verkeersligte na die Jan Shoba (Duncanstraat-kruising) is die UP hoofingang op regterkant. Die Loftus rugbystadion is 600 meter verby die UP ingang. Gaan verby die stadion en gebruik die sirkel by die kerk om om te draai indien nodig.

Aanwysings vanaf Polokwane
N1 Suid in die rigting van Johannesburg tot by Lynnwoodwegafrit.
Volg Lynnwoodweg na regs (wes) oor verskeie verkeersligte.
By die tweede stel verkeersligte na die Jan Shoba (Duncanstraat-kruising) is die UP hoofingang op regterkant. Die Loftus rugbystadion is 600 meter verby die UP-ingang. Gaan verby die stadion en gebruik die sirkel by die kerk om om te draai indien nodig.

Aanwysings vanaf westelike rigting
Volg Francis Baardstraat (Schoemanstraat) of Stanza Bopapestraat (Kerkstraat) in 'n oostelike rigting tot by Gordonstraat. Draai regs in Gordonstraat, wat later Jan Shobastraat (Duncanstraat) word. Steek verskeie verkeersligte oor en draai dan regs in Lynnwoodweg. Ry 0.8 km tot by die tweede verkeerslig. Die UP hoofingang is op regterkant. Die Loftus rugbystadion is 600 meter verby die UP-ingang. Gaan verby die stadion en gebruik die sirkel by die kerk om om te draai indien nodig.

 
 
L.C de Villiers Sporterrein / high performance centre (hpc)
LC de Villiers Sporterrein (PDF-kaart)

Google-kaart (benodig internettoegang)

Skakelbord: +27 (0)12 420 6060
GPS-koördinate: S25° 45’ 10” E28º 14’ 46”

Aanwysings na LC de Villiers Sportgronde van Johannesburg/OR Tambo Internasionale Lughawe N1 Noord in die rigting van Polokwane tot by die N4 na Pretoria (links). Volg die N4 Pretoruisstraat in die rigting van die Pretoria-middestad. Draai links in Jan Shobastraat (Duncanstraat). Draai links in Suidstraat. Die ingang na LC de Villiers-sportgronde is aan die einde van Suidstraat.

Aanwysings na hpc van Johannesburg/OR Tambo Internasionale Lughawe
N1 Noord in die rigting van Polokwane tot by die N4 na Pretoria (links). Volg die N4 Pretoruisstraat in die rigting van die Pretoria-middestad. Draai links in Jan Shobastraat (Duncanstraat). Draai links in Burnettstraat. Die ingang na die hpc is aan die einde van Burnettstraat.

Aanwysings na die hpc vanaf OR Tambo- Internasionale Lughawe
Volg die uitgangtekens om op die R21 na Pretoria te kom wanneer u die lughawe verlaat. Neem Uitgang 134 vir die N1-Noord na Polokwane. Volg die N1. Neem Uitgang 145 na die M2/Pretoria. Gaan oor na die N4. Draai links in Gordonweg. Draai links in die volgende straat: Burnettstraat. Gaan by die valhek in. Die hpc is aan die linkerkant.

Aanwysings na die hpc vanaf Johannesburg
Terwyl u noord ry op die N1 na Pretoria-Oos/Polokwane, neem Uitgang 145 na die M2/Pretoria. Gaan oor na die N4. Draai links in Gordonweg. Draai links in die volgende straat: Burnettstraat. Gaan by die valhek in. Die hpc is aan die linkerkant.

 

 

 
 
Groenkloofkampus (Fakulteit Opvoedkunde)
Groenkloofkampus (PDF-kaart)
Google-kaart (benodig internettoegang)

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 46’ 10” E28º 12’ 34”

Aanwysings vanaf UP-hoofingang
Volg Lynnwoodweg in 'n oostelike rigting. Draai regs in Jan Shobastraat (Duncanstraat). Gaan om Brooklynsirkel tot in Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan. Draai regs in Leydsstraat. Die ingang na die kampus is op linkerkant.

Aanwysings vanaf Johannesburg/OR Tambo Internasionale Lughawe
N1 Noord in die rigting van Polokwane tot by Lynnwoodwegafrit.
Volg Lynnwoodweg na links (wes) oor verskeie verkeersligte. Draai links in Jan Shobastraat (Duncanstraat). Gaan om Brooklynsirkel tot in Middelstraat. Dit word George Storrarrylaan. Draai regs in Leydsstraat. Die ingang na die Kampus is op linkerkant.

 
 
Prinshofkampus (Fakulteit Gesondheidswetenskappe)
Prinshofkampus (PDF-kaart)
Google-kaart (benodig internettoegang)

Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate:S25° 43’ 57” E28º 12’ 10”

Aanwysings vanaf die N1-snelweg
Van die N1-snelweg, neem die N4-afrit in die rigting van Pretoria (wes). Volg die N4 Pretoriusstraat na Pretoria se middestad. Draai regs in Steve Bikostraat (Beatrixstraat) (ná Hamiltonstraat). Ry in 'n noordelike rigting op met Steve Bikostraat (Beatrixstraat). Steek Soutpansbergweg oor. Draai links in Dr Savageweg. Ingange na die Kampus is aan die linker- en regterkant van die straat.

 
 
Onderstepoortkampus (Fakulteit Veeartsenykunde)
Onderstepoortkampus (PDF-kaart)

Google-kaart (benodig internettoegang)


Oproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25º 38' 52" E28° 10' 54"

Aanwysings vanaf N1-snelweg
Van die N1 Noord, neem die N4 (wes) na Rustenburg. Van die N4, gebruik die Rosslyn/Pretoria-Noord (R566) afrit. Draai in die rigting van Pretoria-Noord. By die eerste verkeersligte, draai links op die M35 (Onderstepoort/Soutpan). Ry verby die Onderstepoort Veterinary Institute tot by die tweede stel verkeersligte. Draai links na die Fakulteit Veeartsenykunde.

Aanwysings vanaf UP-hoofingang
Ry in 'n oostelike rigting in Lynnwoodweg. Draai links op die N1 Noord (na Polokwane). Volg die N1 Noord verby die Zambezi-afrit na die N4 (wes) afrit. Neem die N4 (wes) na Rustenburg. Van die N4, gebruik die Rosslyn/Pretoria-Noord (R566) afrit. Draai in die rigting van Pretoria-Noord. By die eerste verkeersligte, draai links op die M35 (Onderstepoort/Soutpan). Ry verby die Onderstepoort Veterinary Institute tot by die tweede stel verkeersligte. Draai links na die Fakulteit Veeartsenykunde. 

 
 
Mamelodikampus
 Mamelodikampus (PDF-kaart)
Google-kaart (benodig internettoegang)

Opproepsentrum: +27 (0)12 420 3111
GPS-koördinate: S25° 43’ 22” E28º 23’ 56”

Aanwysings vanaf N1-snelweg
Van die N1-snelweg, neem die N4 (oos) in die rigting van Witbank. Neem die Soloman Mahlangu-afrit (Hans Stijdom-afrit) in 'n noordelike rigting. Ry met Soloman Mahlangu (Hans Strijdom) tot by Hinterlandstraat en draai links in Hinterlandstraat. Die ingang van die Kampus is op regterkant.

Aanwysings vanaf UP-hoofingang
Neem Lynwoodweg in 'n oostelike rigting. Gaan oor Simon Vermootenweg (by die Wilgers Hospitaal). Draai links in Soloman Mahlanguweg (Hans Strijdomweg). Ry aan tot by Hinterlandstraat en draai links in Hinterlandstraat. Die ingang van die Kampus is op regterkant.

 
 
Gordon Institute of Business Science (GIBS)
GIBS (PDF-kaart)
Google-kaart (benodig internettoegang)

Sien webtuiste

Oproepsentrum: +27 (11) 771 4000
GPS-koördinate: S26° 07' 46"E28° 02' 46"
Neem kennis - pareeringang by Melville weg

Ligging
Melvilleweg 26
Illovo
Johannesburg

Vanaf die M1-snelweg

  • Indien u met die M1-suid kom, neem die Corlettrylaan-afrit en ry wes in Corlettrylaan in die westelike rigting van die Wanderersklub.
  • Draai links in Oxfordstraat wanneer u die bopunt van Corlettrylaan bereik.
  • Beweeg dadelik oor na die regterkantste baan en draai by die eerste verkeerslig regs in Bompasweg.
  • Ry aan tot by die volgende verkeerslig en draai daar regs in Melvilleweg. Gaan oor een verkeerslig en verby die Illovo Lodge-ingang. Direk daarna sal u GIBS se hoofingang sien.

 

Vanaf Jan Smutsrylaan

  • Indien u met Jan Smutsrylaan aankom, draai oos in Bompasweg.
  • Ry aan tot by die volgende verkeerslig en draai links in Melvilleweg.
  • Gaan oor een verkeerslig en verby die Illovo Lodge-ingang. Direk daarna sal u GIBS se hoofingang sien.