University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Regsgeleerdheid

 

'n 360° oorsig van die Fakulteit Regsgeleerdheid


http://www.fullhouse.co.za/gallery/ipix/up/thumbs/facultylaw_inv.jpg

http://www.fullhouse.co.za/gallery/ipix/up/thumbs/lawlibrary_inv.jpg

Klik op die twee blokkies hierbo vir 'n virtuele toer.