University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Mokoena podiumed at World Challenge Meet in Berlin - 02/09/2014
Vanaf High Performance Centre

Khotso Mokoena, claimed Silver in the menís Long Jump with a distance of 8.01 at the IAAF World Challenge Meet ISTAF Berlin on 31 August.

[Lees Meer]

UP Organ students excel in organ competition - 02/09/2014
Vanaf Departement Musiek

UP Organ students win bursaries in Sakov competition

[Lees Meer]

Bramley Children's Home Visit to TuksCricket - 02/09/2014
Vanaf Krieket

On Wednesday 27 August, some of the boys from Bramley Children's Home visited TuksCricket for an afternoon of fun and games.

[Lees Meer]

Irvette v Zyl 2 golds in 2 days! - 02/09/2014
Vanaf High Performance Centre

Irvette van Zyl, after winning the 10km Spar Race in course record time on Saturday, 30 August continued to win the overall 42km Mandela Day Marathon the next day clocking 2 hours 47 minutes and 13 seconds and smashing the course record by 19 minutes.

[Lees Meer]

Support from Weir Minerals Africa - 02/09/2014
Vanaf Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese

The Chair in Maintenance Engineering in the Department of Mechanical and Aeronautical Engineering recently got strong funding support from Weir Minerals Africa

[Lees Meer]