University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Centre for Human Rights to offer a postgraduate degree on sexual and reproductive rights in Africa - 24/04/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The Centre for Human Rights is proud to announce that a LLM/MPhil (Sexual and Reproductive Rights in Africa) will be offered in 2015.

[Lees Meer]

What Bonds the Nation? Ties of Affective Belonging in Today's South Africa - 24/04/2014
Vanaf Sielkunde

Presented by Dr Derek Hook, Department of Psychosocial Studies, Birkbeck College, London. Dr Hook is an Extraordinary Professor of Psychology and a visiting scholar with the Capital Cities Project Institutional Research Theme at the University of Pretoria.

[Lees Meer]

Superhero appointed to help fight malaria - 24/04/2014
Vanaf Departement Universiteitsbetrekkinge

Mosquitoes and parasites arenít the only villains in the battle against malaria. A lack of education, especially in South Africaís malaria endemic provinces, also does a lot of harm.

[Lees Meer]

Genomics of a maize disease accelerated through collaborations in the USA and Belgium - 24/04/2014
Vanaf Genomics

Genomics Research Institute member Prof. Dave Berger from FABI was awarded a 2013 U.S. Department of Agriculture (USDA) Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship.

[Lees Meer]

Sentrum vir Uitnemendheid in Voedselsekerheid by UP en UWK amptelik geopen - 24/04/2014
Vanaf Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

ďAlle Suid-Afrikaners moet in staat wees om hulle volle potensiaal te ontwikkel en dit kan nie op ín leŽ maag geskied nie. Dit is die rede waarom die nuwe Sentrum vir Uitnemendheid (SvU) in Voedselsekerheid so uniek is Ė dit moet lei tot ingrypings wat persone se lewens positief sal verander en wat voedselonsekerhede in ons land sal beveg.Ē

[Lees Meer]