University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

uBuntu - 31/07/2014
Vanaf Departement Regsleer

In July 2014, The Department of Jurisprudence once again hosted Prof Drucilla Cornell (Distinguished Professor of Political Science, Womenís & Gender Studies, and Comparative Literature at Rutgers University) as part of the uBuntu Project. Together with Professor Cornell, who is also Extraordinary Professor in the Department and Director of the uBuntu Project, a number of events were organised.

[Lees Meer]

Public Health Seminar, 1 August 2014 - 31/07/2014
Vanaf Skool vir Gesondheidstelsels en Openbare Gesondheid

Investigation of increased cases of diarrhoea in De Doorns/ Worcester, Cape Winelands Districts, Western Cape Province, February/ March 2014 Acute Gastroenteritis (AGE) outbreak investigation, 19-25 May 2014 Home for Abondoned children, Gauteng

[Lees Meer]

Beeeldende Kunstestudente van die Universiteit van Pretoria stal uit by die jaarlikse Turbine Art Fair 2014 - 31/07/2014
Vanaf Departement Visuele Kunste

Die Turbine Art Fair het plaasgevind vanaf die 17e tot die 20e Julie 2014 by die Turbine-saal in Newtown. Die gebou se ligging in historiese Newtown was die inspirasie vir TAF14 se tema Ė ĎEmergeí. Jong en opkomende Suid Afrikaanse kunstenaars was goed verteenwoordig deur verskeie gallery by die kunsmark.

[Lees Meer]

Centre for Human Rights launches Gender Audit Tool - 30/07/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The Centre for Human Rights recently launched a Gender Audit Tool for gender inequality at higher education institutions in Africa. The tool, developed with funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, is designed to introspectively investigate the state of gender (in) equality at higher education institutions across Africa with a view to fostering greater gender parity.

[Lees Meer]

Gemenebes-beurshouer by UP spits hom toe op die verhouding tussen kunswerk en toeskouer - 30/07/2014
Vanaf Departement Visuele Kunste

Johan Thom, ín uiters produktiewe kunstenaar wat reeds talle toekennings ontvang het en tans as Ďn dosent in die Universiteit van Pretoria se Departement Beeldende Kunste werksaam is, sal binnekort sy PhD-graad van die University College of London (UCL) deur die Slade School of Art ontvang. Thom, wat in 2008 ín Gemenebesbeurs van die Canon Collins-trust ontvang het, het verlede jaar na Suid-Afrika teruggekeer om as die koŲrdineerder vir nagraadse studente by die personeel van sy alma mater aan te sluit.

[Lees Meer]