University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Commonwealth Games - Judo TV Coverage - 24/07/2014
Vanaf Judo

Catch our Tuks Judokas in action at the Commonwealth Games. TV coverage (SuperSport) details listed below:

[Lees Meer]

Centre for Human Rights presents second edition of the Advanced Short Course on Childrenís Rights in Africa - 24/07/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

An advanced short course onChildren's Rights in Africa is currently underway at the Centre for Human Rights, University of Pretoria. This course, which runs from 21 to 25 July, is being presented by the Centre for Human Rights Save the Children International, the Community Law Centre, University of the Western Cape and the Centre for Child Law, University of Pretoria.

[Lees Meer]

UP-graduandus in Beeldende Kunste algehele wenner in Absa LíAtelier-kunskompetisie 2014 - 24/07/2014
Vanaf Departement Visuele Kunste

Die Absa LíAtelier-kunskompetisie is Suid-Afrika se toonaangewendste jaarlikse kunsgebeurtenis. ín Toekenning in hierdie kompetisie sorg nie net dat Suid-Afrika se opkomende kunstenaars erkenning ontvang nie maar gee ook aan hulle die geleentheid om hul talent in die buiteland te ontwikkel. Die kompetisie word met die samewerking van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vereniging vir die Visuele Kunste (SANAVA) aangebied. Liberty Battson, wat onlangs aan UP haar graad ontvang het, is vanjaar as die algehele wenner van 2014 aangewys.

[Lees Meer]

AmaTuks Junior Keeper Receives u19 Call Up - 24/07/2014
Vanaf Sokker

AmaTuks junior goalkeeper Thakazani Mbanjwa has been invited to a selection camp for South Africa's u19 team which will be competing in the u19 men's International tournament in Durban, 27 July - 09 August 2014. The selection camp will be held 23-27 July in Kempton Park and players selected at this camp will go on to represent the country at the tournament.

[Lees Meer]

Mandeladag in Eersterust gevier - 23/07/2014
Vanaf Department Ondernemingsbestuur

Die Departement Ondernemingsbestuur in samewerking met ín plaaslike kleinsakeonderneming H. Brian Customs MAG RIM Repairs / Car Sales, het Mandeladag by die Kindersorg Tswane-sentrum in Eersterust gevier. Die Departement en HBrian Customs het skenkings van kruideniersware, klere en voedsel vir die sentrum se kinders en volwassenes gemaak. Worsrolletjies en sap is ook voorberei en uitgedeel.

[Lees Meer]