University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Jaarlikse Internasionale Handelsregkonferensie fasiliteer navorsing en akademici skakeling - 20/11/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

Nege lede van die Departement Handelsreg in die Fakulteit Regsgeleerdheid van die Universiteit van Pretoria het die tweede jaarlikse Internasionale Handelsregkonferensie vanaf 5 tot 7 November 2014 by die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein bygewoon.

[Lees Meer]

TEAM SOUTH AFRICA NAMED FOR THE 2014 REGION 5 U20 GAMES - 19/11/2014
Vanaf High Performance Centre

SASCOC has announced the names of the team that will be participating at the Africa Union Sport Council Region 5 Games, previously known as Zone VI Games, which will be taking place in Bulawayo, Zimbabwe from 5-15 December 2014.

[Lees Meer]

SASCOC name OPEX squad looking ahead to 2016 - 19/11/2014
Vanaf High Performance Centre

SASCOC has announced the names of athletes for the roll-out of the Operation Excellence (OPEX) programme going forward to 2016.

[Lees Meer]

Capacity building workshop on state reporting on the Protocol to the African Charter on Human and Peoplesí Rights on the Rights of Women in Africa - 18/11/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The Gender Unit of the Centre for Human Rights organised a 3-day workshop on increasing Statesí capacity for reporting under the Protocol to the African Charter on Human and Peoplesí Rights on the Rights of Women in Africa (the Womenís Protocol).

[Lees Meer]

Personeellede van die department Veiligheidsdienste kry erkenning vir die handhawing van ín veilige omgewing by UP - 18/11/2014
Vanaf Departement Veiligheidsdienste

By die jaareindfunksie van die Departement Veiligheidsdienste is merietetoekennings aan personeellede van die department Veiligheidsdienste oorhandig ter erkenning van hul uitmuntende werk gedurende 2014.

[Lees Meer]