University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

UP ideaal geposisioneer om ín bydrae te lewer - 17/04/2014
Vanaf Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap

Afrika-universiteite het ín belangrike rol te speel in die kontinent se transformasie en die Universiteit van Pretoria (UP) is ideaal geposisioneer om so ín bydrae te lewer.

[Lees Meer]

TuksHockey League Season Begins - 17/04/2014
Vanaf Hokkie

The 2014 Northerns Blues kicked off on the weekend of 11 April and a majority of the TuksHockey teams participated in a blockbuster weekend of hockey.

[Lees Meer]

The University of Pretoria, Faculty of Health science, School of Dentistry in partnership with the Transnet Foundation - 17/04/2014
Vanaf Department of Community Dentistry

The Phelophepa Health Train brings health and hope to thousands of rural South Africans in need of access to health care facilities. Annually, approximately 1 200 final year healthcare students from leading academic institutions all over South Africa practice on-board Phelophepa Health Train to gain invaluable practical experience for two weeks at a time.

[Lees Meer]

The GSK Mobile Dental Units Launch and celebration of World Oral Health day - 17/04/2014
Vanaf Department of Community Dentistry

Department of Health, Gauteng, in partnership with GSK and the dental schools in Gauteng province launched the GSK Mobile Dental Units and celebrated World Oral Health day on the 20th March 2014 at Diepsloot Community Hall, ward 95.

[Lees Meer]

Reis na ín akademiese departement van wÍreldgehalte - 17/04/2014
Vanaf Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Gedurende sy 70-jarige bestaan het die Universiteit van Pretoria se Departement Chirurgie algemene mediese praktisyns en spesialiste gelewer wat internasionaal in aanvraag is. Oor die jare heen het die fokus van die Departement uitgebrei en word daar benewens die opleiding van algemene praktisyns en chirurge ook aandag geskenk aan die ontwikkeling van chirurgiese spesialiste en akademiese klinikus-wetenskaplikes.

[Lees Meer]