University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Spesialis kliniese assistent van UP kry gesogte NIH-studiebeurs - 29/08/2014
Vanaf Department of Chemical Pathology

Dr Likhona Masika, ín spesialis kliniese assistent in UP se Departement Chemiese Patologie, het ín gesogte studiebeurs van twee jaar in Kliniese Chemie aan die National Institutes of Health (NIH) in die VSA verower. Die NIH is deel van die VSA se Departement van Gesondheid en Menslike Dienste en is die wÍreld se grootste biomediese navorsingsagentskap.

[Lees Meer]

UP span sonkrag in - 29/08/2014
Vanaf Energie

Prof Ken Craig en sy navorsingsgroep in die Departement Meganiese en Lugvaartkundige Ingenieurswese spits hul toe op die son en die energie wat dit aan ons kan verskaf. Hoewel die gebruik van die bekende huishoudelike sonpanele en songeisers meer algemeen word, verskaf hierdie toestelle slegs op plaaslike vlak krag of energie en is hulle nie vir grootskaalse kragontwikkeling geskik nie. Om hierdie rede het prof Craig besluit om hom op gekonsentreerde sonkrag (concentrated solar power- and sun enerfy ̶ CSP) toe te spits.

[Lees Meer]

Besprekings so maklik soos een, twee, Atterbury! - 29/08/2014
Vanaf Departement Bemarkingsbestuur

Die Atterbury Teater, in Lynnwood geleŽ, is bekend vir sy gevorderde tegnologie en het sitplek vir tot 400 gaste. Me Paulette Reyneke, bestuurder van die Atterbury Teater, het die Bemarkingsbestuur-honneursklas tydens ín gaslesing belangrike insigte gegee oor die voordele wat die teater geniet, asook sommige van die uitdagings wat dit tans in die gesig staar.

[Lees Meer]

GeÔntegreerde bemarkingskommunikasie in praktyk - 29/08/2014
Vanaf Departement Bemarkingsbestuur

Mnr Marius Bresler, ín spesialis op die gebied van bemarkingskommunikasie van Momentum en ín geregistreerde PhD-student in bemarking, het tydens ín gaslesing sy kennis en ervaring met studente wat vir ín BCom-graad in bemarking studeer, gedeel.

[Lees Meer]

Veterinary Public Health Workshop - 29/08/2014
Vanaf Department of Paraclinical Sciences

VETERINARY PUBLIC HEALTH IN SOUTH AFRICA:Ā CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

[Lees Meer]