University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Participants at Round Table urge SADC member states to reconsider their decision to suspend the SADC Tribunal and adopt the new Protocol - 18/09/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria, in collaboration with the Konrad Adenauer Stiftung, held a Round Table to discuss the restoration of the Southern African Development Community (SADC) Tribunal on 28 and 29 August 2014.

[Lees Meer]

Celebratory Breakfast for hpc sponsored athletes - 17/09/2014
Vanaf High Performance Centre

Triumphant sponsored athletes of the High Performance Centre (hpc) of University of Pretoria were treated on a celebratory breakfast at the facility in Pretoria on 17 September.

[Lees Meer]

Dubbele taksonomie-aanstellings op internasionale kommissies vir twee UP- mikrobioloŽ - 17/09/2014
Vanaf Fakulteit Natuur- & Landbouwetenskappe

Twee personeellede verbonde aan die Departement Mikrobiologie en Plantpatologie in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, en navorsers verbonde aan FABI, is onlangs gekies om op die internasionale liggame wat bakteriŽle en swam-taksonomie beheer, te dien.

[Lees Meer]

Chemistry postgraduate students win awards - 17/09/2014
Vanaf Departement Chemie

Three UP analytical chemistry postgraduate students win prizes for their presentations at the Analitika 2014 Conference

[Lees Meer]

UP Chemistry student awarded James Moir Medal - 17/09/2014
Vanaf Departement Chemie

Ian Strydom received this award from the South African Chemical Institute for his Honours results

[Lees Meer]