University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Mathematician receives SAMS Award for Research Distinction - 31/10/2014
Vanaf Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde

Prof James Raftery received the SAMS Award for Research Distinction at the South African Mathematical Society 57th Annual Conference that was held in Johannesburg from 29 to 31 October. We congratulate James on his achievement and share in the honour that this has brought to our department.

[Lees Meer]

Human rights situation in Eritrea discussed by key decision-makers in Pretoria - 31/10/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The human rights situation in Eritrea was the subject of attention of key decision-makers who met to discuss the challenges faced in that country. The situation in Eritrea resulted in thousands of Eritreans fleeing the country, sometimes under dangerous conditions.

[Lees Meer]

UP verkry status as MNR-samewerkingsentrum vir malarianavorsing - 30/10/2014
Vanaf UP Sentrum vir Volhoubare Malaria Beheer

Die Mediese Navorsingsraad (MNR) het hoŽronderwysinstellings, wetenskaprade en geregistreerde navorsingsorganisasies sonder winsoogmerk in Suid-Afrika, Zimbabwe en Mosambiek genooi om aansoeke in te dien om deel van die MNR se nuwe inisiatief, MNR-samewerkingsentrums vir Malarianavorsing, te word. Die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer (UP SVMB) het onlangs verneem dat sy aansoek suksesvol was. Die netwerk van MNR-samewerkingsentrums vir malariabeheer sal gesamentlik ín multidissiplinÍre benadering tot malarianavorsing bied; malarianavorsingspogings koŲrdineer om gemeenskaplike doelwitte te bereik; en wetenskaplike samewerking onder malarianavorsers in Suider-Afrika fasiliteer.

[Lees Meer]

Purpose driven - 30/10/2014
Vanaf Departement Mynbou-ingenieurswese

Miss SA Campus 2013 is from Kriel and believes that she can make a difference in her community. Mudinda Denga shares her love for her work at Hands of God Day Care Centre with MariŽtte Strydom

[Lees Meer]

Allan Gray vereer top akademiese presteerders - 30/10/2014
Vanaf Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Allan Gray het ín Akademiese Prestasie Toekenningsgeleentheid by die Universiteit van Pretoria aangebied om erkenning te gee aan akademiese uitnemendheid in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en om interaksie met die top akademiese presteerders te hÍ.

[Lees Meer]