University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
TuksAlumnikantoor

TuksAlumnikantoor: Ondersteuning en dienste

Departement Universiteitsverhoudinge


Die Alumnikantoor wil graag alle belangegroepe op kampus ondersteun om hul alumni te bereik.

1. Versending van elektroniese kommunikasie aan alumni: Omdat soveel belangegroepe kommunikasie aan alumni wil stuur, is dit belangrik om die proses te bestuur sodat alumni nie oorval word met e-posse nie. Sodra daar te dikwels e-posse gestuur word, veral as dit nie op ‘n spesifieke teikengroep gemik is nie, bou die ontvanger weerstand op en vra dan dikwels om van die poslys verwyder te word. Ten einde die optimale benutting van e-pos versending te verseker, is dit belangrik dat daar aan sekere riglyne voldoen word (Klik hier vir die riglyne).  Kontak  Jacqui Pietersen by 012 420 3702 of by jacqui.pietersen@up.ac.za

2. Toegang tot telefone (studente): Die Alumnikantoor se telefone sal sover moontlik vir studente beskikbaar gestel word om namens hul koshuis/belangegroep/fakulteit alumni te kontak vir die bywerking van inligting. Dit moet een week vooraf gereël word met die Alumnikantoor.

3. Media blootstelling: Die Alumnikantoor sal graag inligting oor alumni-funksies op TuksAlumni se webblad wil rapporteer en waar moontlik ook ‘n storie in die elektroniese nuusbrief wil plaas. Belangegroepe word versoek om inligting en fotos oor alumni-aktiwiteite of prestasies aan die Alumnikantoor te voorsien.

4. Alumnireünies en funksies: Die Alumnikantoor bied graag raad aan enige belangegroep wat reünies en funksies (bv koshuisreünies of prestigelesings) wil reël vir alumni. Die Alumnikantoor sal graag verteenwoordig wil wees by sulke funksies.

TuksAlumni behou die reg om enige tyd die bogenoemde riglyne te verander indien nodig. Skakel die Alumnikantoor by x3086 of by alumni@up.ac.za


Besoek gerus die tuisblad van die TuksAlumni-kantoor by www.up.ac.za/alumni vir meer besonderhede oor hulle werksaamhede, gebeure en doelwitte.   
 

Nuus

Department of Chemistry seminar: 31 October 2014 - 23/10/2014
Vanaf Departement Chemie

Single molecule spectroscopy of complex biological macromolecules in collaboration with Nobel Laureate W.E. Moerner by Tjaart KrŁger, UP and Rienk van Grondelle Vrije, Universiteit Amsterdam

[Lees Meer]

Nuwe Sentrum vir Natuurrisiko's bekendgestel Ė 'n nuwe model - 23/10/2014
Vanaf Departement Universiteitsbetrekkinge

'n Nuwe Sentrum vir Natuurrisiko's in Afrika (voorheen die Aon Benfield-natuurrisikosentrum, Afrika) is onlangs aan die Universiteit van Pretoria bekendgestel.

[Lees Meer]

Wiley-werkswinkel: Hoe om jou navorsing in internasionale vaktydskrifte te laat publiseer - 23/10/2014
Vanaf Departement Biblioteekdienste

Die Departement Biblioteekdienste, in samewerking met die uitgewer Wiley nooi alle navorsers uit na 'n gratis werkswinkel.

[Lees Meer]

A drone is not a cop Ė UN rights expert concerned about technologies that depersonalise the use of force - 23/10/2014
Vanaf Fakulteit Regsgeleerdheid

The United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, today raised concern about the increasing use of technologies that depersonalise the use of force Ėincluding armed dronesĖ not only on the battlefield, but also in domestic law enforcement.

[Lees Meer]

UP se Uitnemende Jong Navorser van 2014 dra bevindinge voor aan internasionale gehoor - 23/10/2014
Vanaf Department of Veterinary Tropical Diseases

Prof Darryn Knobel verskaf belangrike insig in die beheer en voorsienbare uitwissing van hondsdolheid. Hy het onlangs ín aanbieding oor sy werk gelewer tydens die 39ste kongres van die WÍreldveeartsenykundevereniging vir Kleindiere (WSAVA) wat in Kaapstad gehou is. Prof Knobel staan aan die hoof van UP se Fakulteit Veeartsenykunde se navorsingsgroep oor die ekologie van die hondebevolking en die epidemiologie van hondsdolheid, wat navorsing doen oor die ekologie van hondebevolkings wat eienaars het en vry rondloop in gemeenskappe met beperkte bronne, veral in kontakgebiede wat aan natuurlewegebiede grens. Die groep se doelstelling is om ín beter begrip te ontwikkel van die interaksie tussen hondebevolkingsdinamika en hondsdolheidbeheer, asook van ander aspekte van die gesondheid en welsyn van honde.

[Lees Meer]