University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Alumni

/UserFiles/TAePOS.Nuwe Mashoof.Okt 07.jpg

April / Mei 2009                                                                                                            Read English version

In hierdie uitgawe:

1. Prof Chris de Beer aangestel as Senior Viserektor
2. Aanstelling van nuwe Visekanselier en Rektor vorder goed
3. TuksAlumnibeurse maak 'n verskil
4. Ingenieursfasiliteite uitgebrei om aan nasionale behoefte te voldoen
5. Alumnigebeure betrek alle alumni
6. Nuus van die TuksAlumniklubs en -belangegroepe
7. Prestigelesing by Fakulteit Regsgeleerdheid gehou
8. Johannesburgstreeksvereniging formeel gestig
9. Komende alumnigebeure
10. AlumNuus
11. Dr Andries Terblanché ontvang Laureaattoekenning
12. Kinders van alumni kan by die Junior Tukkieklub aansluit
13. Tuks-regstudente wen in Hong Kong


> Lees nog UP-nuus hier

>This newsletter is also available in English. If you prefer to receive the English version, kindly send an e-mail message to alumni@up.ac.za and include your initials, surname, and ID number or date of birth.

>U kan ook tussen Afrikaans en Engels wissel deur op die skakel van u taalkeuse bo-aan die blad te klik.


Aandag alle vroue entrepreneurs: Die TuksAlumnikantoor (in samewerking met Voortgesette Opleiding by UP), is opsoek na vroue entrepreneurs met hulle eie ondernemings. Ons beplan om 'n Vroue en Entrepreneurskapdag in Augustus aan te bied en wil daarom soveel as moontlik entrepreneurs wat ook alumni van UP is, betrek. Kontak asseblief die TuksAlumnikantoor by tel 012 420 3086 of alumni@up.ac.za as jy kwalifiseer of indien jy van 'n ander alumna weet wat kwalifiseer. 


1. Prof Chris de Beer aangestel as Senior Viserektor

Die Raad van die Universiteit van Pretoria het op sy vergadering van 11 Maart 2009 vir Prof Chris de Beer, een van die Universiteit se viserektore, aangewys as die Universiteit se Senior Viserektor. Lees meer...
 

2. Aanstelling van nuwe Visekanselier en Rekor vorder goed

Die huidige Visekanselier en Rektor, prof CWI Pistorius het op 25 Februarie aangekondig dat hy gaan bedank om ‘n pos as Visekanselier by die Universiteit van Hull, Verenigde Koninkryk op te neem. Die Universiteitsraad het daarna die huidige Reglement en Prosedure vir die Aanstelling van die Visekanselier en Rektor hersien en sekere wysigings goedgekeur en die spesifieke tydskedule vir die werwing, keuring en aanstelling van die nuwe Visekanselier en Rektor goedgekeur.  Lees meer...
 

3. TuksAlumnibeurse maak 'n verskil

TuksAlumni het in 2008 weer eens verdienstelike studente gehelp om hul studies te finansier en nader te kom aan die verwesenliking van hul drome. Net meer as R203 000 is in die vorm van beurse aan 18 studente toegeken. Lees meer...

4. Ingenieursfasiliteite uitgebrei om aan internasionale behoeftes te voldoen

Die Raad van die Universiteit van Pretoria het 'n projek goedgekeur vir die uitbreiding van die Skool vir Ingenieurswese (lesingsale, laboratoriums en kantoorruimte), asook 'n parkeergarage vir ongeveer 1 000 voertuie. Lees meer...

5. Alumnigebeure betrek alle alumni

Die TuksAlumnikantoor reël ‘n verskeidenheid geleenthede vir alumni in ‘n poging om vir alle smake voorsiening te maak. Oor die afgelope maande het die Super Seniors ‘n laat ontbyt gehad, die AfroTenors het by Kya Rosa opgetree, alumni het die geleentheid gehad om hul Alma Mater in die FNB Varsity Cup te ondersteun en ‘n sakeontbyt is gehou met Steven Bacher as spreker. Lees meer...

6. Nuus van die TuksAlumniklubs en -belangegroepe

Die Gholfklub het 'n baie suksesvolle kampioenskap gehad, en die padhardlopers het reeds die Loskop- en Twee Oseane-marathons agter die rug en is besig om gereed te maak vir die Comrades en die TuksAlumni Legendeswedloop. TuksKlub 60+ het hulle skaapbraai en algemene jaarvergadering in Februarie aangebied en hulle besoek aan die Voortrekkermonumentterrein en Erfenisstigting in April was 'n verrykende ervaring. Lees meer...

7. Prestigelesing by Fakulteit Regsgeleerdheid gehou

Mnr Enver Surty, voormalige Minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, het op 17 Maart 2009 gaste by 'n prestigelesing van die Fakulteit Regsgeleerdheid toegespreek. Dit was deel van 'n reeks lesings wat deur die fakulteit aangebied word en waarna alumni ook genooi word. Lees meer...

8. Johannesburgstreeksvereniging formeel gestig

'n Geskiedkundige vergadering van TuksAlumni in die Johannesburgstreek het op 15 April 2009 plaasgevind. Sover bekend is dit die eerste keer dat ‘n groep oud-Tukkies formeel 'n streeksvereniging van TuksAlumni tot stand gebring het en 'n reglement aanvaar het waarvolgens hulle verder sal kan optree.  Lees meer...

9. Komende alumnigebeure

Die kalender is propvol byeekomste vir die wintermaande – oud-Tukkies kan streeksgeleenthede, 'n sakeontbyt of 'n huiskonsert by Kya Rosa bywoon. Neem ook asseblief kennis dat die sluitingsdatum vir nominasies vir die prestigeryke Laureaattoekenning vir hierdie jaar 14 Julie is. Lees meer...

10. AlumNuus

Welkom by AlumNuus, die gereelde item in die TuksAlumni-ePOS waar u alles oor die jongste prestasies van mede-alumni, soos berig in die pers, kan lees. U is welkom om bydraes vir hierdie item te stuur na alumni@up.ac.za of te faks na +27 (0) 12 362 5088. Maak seker dat u u hoogste UP-kwalifikasie en die jaar waarin u afgestudeer het, byvoeg. Lees meer...

11. Dr Andries Terblanché ontvang Laureaattoekenning

Dr Andries Terblanché is verlede jaar vir 'n Laureaattoekenning genomineer, maar kon nie die Laureaatbal bywoon nie omdat hy in Australië woon en reeds ander afsprake gehad het. Vroeër hierdie jaar het die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe hom uitgenooi om 'n lesing aan te bied. By dié geleentheid het dr Piet Botha, voormalige Voorsitter van die TuksAlumni-raad, die toekenning aan hom oorhandig. Lees meer...

12. Kinders van alumni kan by die Junior Tukkieklub aansluit

Die Junior Tukkie-klub is 'n inisiatief van die Universiteit van Pretoria wat ten doel het om leerders regoor Suid-Afrika te identifiseer wat goed presteer op akademiese, kulturele en sportgebied en wat boonop leierskapseienskappe toon. Lees meer...

13. Tuks-regstudente wen in Hong Kong

Die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van Pretoria het sy sukses van verlede jaar voortgesit en het die Statebond-skynhofkompetisie gewen. Dié kompetisie het saamgeval met die 16de Statebond-regskonferensie wat van 5 tot 9 April 2009 in Hong Kong gehou is. Lees meer...


> Vir inligting oor Tuks se kommersiële kontraknavorsing- en konsultasiemaatskappy, Business Enterprises at University of Pretoria (Pty) Ltd, en die sake-oplossings wat hulle u kan bied, besoek gerus http://www.be.up.co.za/news

> Vir inligting oor Tuks se voortgesette opleidingsprogramme, kortkursusse en jaarkursusse, besoek gerus Continuing Education at University of Pretoria (CE at UP) by http//:www.ceatup.com

> Teken af of verander u e-pos-adres deur ons u volledige voorletters, van, geboortedatum en e-pos-adres na alumni@up.ac.za te stuur. U kan ook die Bly-In-Kontakvorm aanlyn voltooi. Kontak ons gerus by dieselfde e-posadres indien u enige navrae oor die versending van hierdie nuusbrief het.

> Hierdie epos is gestuur aan