University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
UP Kunste 

 

Kontakinligting:

Koördineerder: Pamela Oosthuizen
Tel :
 012 420 5470 012 420 2968  ♦ Faks : 012 420 4918
E-pos :
pamela.oosthuizen@up.ac.za


_________________________________________________________________________________________

Kliek op die onderstaande skakel vir die konsertskedule:_____________________________________________________________________________

UP Kunste bestuur jaarliks 'n groot verskeidenheid wêreldklas konserte op die Universiteit van Pretoria se kampusse in sy vele teaters en sale, en voeg so waarde toe tot die kulturele ontwikkeling van sy studente. Hierdie konserte betrek nie net interne uitvoerders en rolspelers van die Universiteit nie, maar stel musikuste van buite ook in staat om voor diverse gehore op te tree. Meer as 25 gratis Leo Haese etensuurkonserte word gereeld aangebied om belowende musiekstudente aan die Universiteit die geleentheid te bied om voor 'n lewende gehoor op te tree. Talentvolle studente, ongeag hul formele opleiding, kry die geleentheid om op te tree deur middel van liggame soos TUKS Camerata, die UP Chorale, die UP Konsertkoor en die Universiteit van Pretoria Simfonieorkes (UPSO). Verder laat kulturele studenteorganiasies soos STUKU groot groepe studente toe om aan 'n groot verskeidenheid kulturele aktiwiteite deel te neem. Wêreldklas plaaslike en internasionale musikuste tree gereeld in die Aula, Musaion en Groenkloofouditorium op vanweë samewerking en vennootskappe tussen UP Kunste en eksterne musiekvennote soos Salon Music, die Kamerorkes van Suid-Afrika en talle buitelandse ambassades in Suid-Afrika. UP Kunste akkommodeer ook die UP Jeugkoor en sommige van hierdie lede sal later by die senior kore aansluit.