University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
JuniorTukkie

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

KLIëNTEDIENSSENTRUM (KDS)

Studentewerwing en Retensie

Die Senior Studenteadviseurspan


Voor, van links: Jean Thomaïdes (Senior Studente-adviseur), Elizabeth Forssman (Senior Studente-adviseur), Peter Folkard (Senior Studente-adviseur)
Agter, van links: Wallace Isaacs (Adjunk-direkteur: Studentewering en Retensie), Charles Persence (Senior Studente-adviseur), Christo le Roux (Senior Studente-adviseur), Fred Ratshisevhe (Senior Studente-adviseur), Petrus Lombard (JuniorTukkie-koördineerder), Samuel Mashishi (Senior Studente-adviseur), Dr Pieter Clase (Senior Bestuurder: Studentewerwing en Retensie), Rirhandzu Golele (Spesialis Senior Studente-adviseur - Veeartsenykunde)

Die JuniorTukkie-span

Agter, van links: Petrus Lombard (JuniorTukkie-koördineerder), Dr Pieter Clase (Senior Bestuurder: Studentewerwing en Retensie)
Voor, van links: Wallace Isaacs (Adjunk-direkteur: Studentewerwing en Retensie), Martie Kilian (Projekadministrasiebeampte), Mariana Laubscher (JuniorTukkie-assistent)
 
 

Die Publikasies-span

Agter, van links: Helena Grobler (Finansiële Beampte), Wallace Isaacs (Adjunk-direkteur: Studentewerwing en Retensie)
Voor, van links: Martie Kilian (Projekadministrasiebeampte), Anthea van Zyl (Projekbestuurder: Publikasies), Dr Pieter Clase (Senior Bestuurder: Studentewerwing en Retensie)Die Administrasie-span

Voor, van links: Lizette van der Merwe (Bestuursassistent vir Adjunk-direkteur: Studentewerwing en Retensie), Carol Naidoo (Persoonlike Assistent vir Senior Bestuurder: Studentewerwing en Retensie), Martie Kilian (Projekadministrasiebeampte), John Madisha (Spesiale Graad Klerk en Drywer), Mariana Laubscher (JuniorTukkie-assistent)
Agter, van links: Helena Grobler (Finansiële Beampte), Wallace Isaacs (Adjunk-direkteur: Studentewerwing en Retensie)